Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Kysuce » okres Čadca » turistika » miesto

Miesto, okres Čadca

Miesto v okres Čadca

V okres Čadca sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Čadca:, 1 z 17

U Solikov, Pavlíkovia, U Cipárov, Dolný Kelčov, Ovčovce, Podlieskova, U Šulanov, Vŕšok, U Chalanov, Na Michalke, U Kadákov, Sidorky, Turkov, U Sojkov, U Kubalov, U Veselkov, Jedľovník, U Šupíkov, Závodie, Zadná Šatina, Dučkov, U Žilinčiarov, Dybalka, Jančulova, Zlámana, Pod Skalinou, Redika, Raganov mlyn, U Kuchajdov, Škradné, Machajové, U Majtána, U Romančíka, U Červenčíka, U Maľovaníka, U Mozolíka, Mindákovci, U Bľačov, U Lacov, U Pistovčaka, U Muchu, U Hulíka, U Drľaka, U Dzurinov, U Cisárika, Hrehušky, Kozovia, Grenovia, U Mackov, U Halgaši, U Bogáni, Kišovia, Burkov vrch, U Nuchalov, U Ninikov, Chalúpkova roľa, Lachovia, Talapkovia, Holienkovia, Mančarské

Miesto, okres Čadca:, 2 z 17

Kýčera črmná, Kraviarská, Mičlovce, Na doline, Klin, Záblatie, Červeňovia, Bachronovce, Medveďovce, Mazúrovia, U Bielov, Bobčíkovce, U Sobolov, Osobité, Holienkova, Sporinskovia, Podlubie, Miškovia, Šadibolovia, Mackova roľa, Sobolová, Brhlová, Rečenová, Pochybov zárubok, Nová Bystrica, Fulierovia, Jančulovia, Hančinovia, Granátov zárubok, Turkov, Slukov zárubok, Šulganov zárubok, Dedovka, Pišojovia, Kubínov zárubok, U Valcuhov, U Pantokov, Nizne Sutarovce, Kosariska, Závodskovia, U Kulov, Taranovia, Kučákov zárubok, Kubušov zárubok, U Muchy, Mrožčakov zárubok, U Tabacikov, Švancari, Chlebov zárubok, Brodkove, Pod bučky, Vrchpriehona, Podjavorník, Pri píle, Pod Javorníkom, Čerňanka, Za chrasť, Babišovci, Janelov zárubok, Vysne Sutarovce, U Bublov

Miesto, okres Čadca:, 3 z 17

Gachy, Dolina, Kovalkove, Lazy, Grúň, Sirov zárubok, U Okuliari, U Tuhovcaka, U Vojtkov, Gachovia, Revajov zárubok, Konarovci, U Ptáka, Babiše, U Zajacov, U Belajov, U Privarčáka, Rybarie Rástoka, U Varmusov, Kamenisté, U Mudríkov, Biely Kríž, Kosivné, Vyšné Hraničky, U Bernátov, Rovienky, Bartková, U Lacuchov, Kozov zárubok, Pavlíkovci, Papíkovci, U Janeskov, Kavičakovia, Martakovia, Kadurovci, Pri kostole, U mrenky, Fojtovo závodie, U Holých, U Marcov, U Jakubov, Púchovská rieka, Vršok, Koptákovce, Kianice, Mročkovci, U Matejov, U Polievkov, Cabukovia, Beľajky, Holáňovci, U Trojákov, Cudnákovci, Lisková záhrada, Šemrovia, Trnkovia, Birkovia, Frolovia, Matejovci, Nižné Košariská

Miesto, okres Čadca:, 4 z 17

Četkovci, Gacovci, Bebčákovci, Ridzákovia, Na Rovienky, Gáborovia, U Bzdilov, U Kordišov, Zelenovci, U Mazurov, U Benkov, Kubové, Pupišovia, Didkovia, Peciari, Hažíci, Rieky, Zbunovia, U Sivákov, U klapky, Tutkovia, Magale, U Holešov, Hanušovia, Za riekou, Hlinovia, U Šopora, U Harvanov, Karbašovci, Kľukovia, U Stavinohov, Brehy, Taranovci, Kukovia, U Polčákov, Balogovia, Flašíkovci, Tarabovia, U fajčiara, Pod hoľou, Koptákovci, U Učníkov, U Bednárov, Lobodášovci, U Čuboňov, U kvietka, Martinovci, U Kurucov, U Madajov, Vyšné Riečky, Pleškovia, Zjavkovia, Gondekovci, U Hrušky, U Cudrákov, U Dedičov, Partizánska, Romanovia, U Vnukov, Varmusovci

Miesto, okres Čadca:, 5 z 17

Balážov, U Holazov, Balalovia, Grúnik, U Sobkov, U Nekorancov, U Fujakov, U Kontrov, U Cisárikov, Ryšovia, Krátkovia, U Plechov, U Flintov, U Siheľňov, Vyšné Košariská, U Rapáňov, U Michaliskov, Fojtová, Kádašová, Slivkovský, Škorovci, Nižné Riečky, U Haferov, Javorovci, U Chylíkov, U Prasličákov, U Ježíkov, Chuchmákovci, Žiar, Sopkov, Levčovci, U Jančíkov, Mazurský, Cenigovia, U Tuščákov, U Hruškov, U Gablasov, Dudkovci, Hlinené, U Horníkov, Filovia, Hliňanov vrch, U Lukosekov, Rašťakovia, U Vojtkov, Mlichovci, U Papíkov, Banské, Bartkovci, U Grňákov, Fuskov, U Kľukov, Hulákovia, Pleniska, Letkovci, Pod priedomím, Lankovia, Majt nky, Dukátovci, Hrošovci

Miesto, okres Čadca:, 6 z 17

U Stuchlíkov, Dorociakovci, U Bajakov, Hanajovci, Osada Gažovia, U Kovolikov, Uhrová, Blažkovci, U Haferov, Hlobíci, U Koniarov, Ústredie, Rovňanov, U Novákov, U Škrabákov, U Pantokov, U Stopkov, Hlavice, U Polkov, Čulákovci, Šimulacká, U Bigošov, Liskovce, Ficková, U Ninikov, Golisovia, Rybarie u Paľucha, Grešakovce, Za vrchom, Chrobákovia, Kotliny, Frolovia, Kubišovia, Škovránovce, U Marčana, Potociarske, U Šubíkov, U Prpov, U Trebulov, Dlhé hony, Jurdovce, Ústredie, Chrensčov, Hruškovia, Paščaková, Pololešná, Fickovia, U Beloňov, Paščaková, Zmatkovia, Na Kasárni, Gajdošovia, U Paluchov, Jarošovia, U Valičkov, U Sobčakov, U Kovalov, U Makynov, Zadné Kršlisko, U Ganderákov

Miesto, okres Čadca:, 7 z 17

Priečnica, Dlhé, Čerňanka, Zapeklová I, Kanisov, U Nižných Labajov, Badžgoňovia, Prachári, Riečky, U Hluchov, U Papajov, Jama, Husárovia, U Slivky, Korytová, U Jašulkov, U Škulkov, U Holákov, U Varmusa, Gajdošovci, Bytčankovia, Komaníková, Ďurajčíkovci, Zbojek, Škorňov Grúň, Kovale, Korňanka, Jendriskovci, Murašonky, Sobčákovci, U Vyšných Slezákov, Nádolie, U Bajcarov, U Škorníka, U Boháčikov, U Chajdov, U Fojtika, U Malika, U Jaśov, Chýlikovci, Sučikovci, Šľahorka, U Malichera, Nižní Slezákovci, U Fojtíkov, Daždené, Truchlíkovci, U Pupikov, U Bugalov, U Belajov, Srníčkovci, U Majtánov, U Malicherov, Matušský, U Sadlekov, Za Vrškem, Bajcarovia, U Bugalov, Lovásovia, Beskyd

Miesto, okres Čadca:, 8 z 17

U Boháčov, U Muchov, Poliacky, U Smažákov, U Mikovčakov, U Šuľcov, Lietava, Študentovci, U Jančikov, U Kríža, Čikovský, Valiasky, U Zajacov, Vavrecký, Korcháň, Živčáková u Majtana, U Zelenkov, Lalinský, Markovský, Dubačovci, U Tomašov, Kopanice, Mravcovský, Svačovský, Fujacký, Lodňanka, Maselský, Frankovský, Grúne, Na breh, U Hlubiny, U Berčáka, Dlhovanská, Centrum (Čadca), Zadné jamy, Margušov, Radvanky, Pri mostiku, Pitkové, Podolákov, Kykula, Gorilov, Valkov vrch, Ščibalov, pod Kamennou, Grapy, Zadky, Kopčisko, Oselné, Rubaň, Valkov, Gorilov, Blažejovec, Gerov, Kykula, Hladký vrch, Madajka, Mičov, Janoška, Hoľa

Miesto, okres Čadca:, 9 z 17

Predné jamy, Vysoký breh, Hažov, U Dodulov, Rúčkovské, Lazy, Nad Mačkom, Grapa, Vrch Rieka, Baričákovský vrch, Grúň, U Ritnošov, Skala, Mondíky, Panský Vrch, Lučiská, Závršie, Príslop, U Kubačkov, Kozárovka, Dibalová, Stožok, Kornačovka, U Masnicov, Skybíkovia, Lučanovská, Pod Šatinou, Urbarský les, U Baričákov, Sidorky, Kykula, Liesková, U Košinárov, Furmanec, Tomkovský vrch, U Rekšov, Kubačkovské, U Putkov, Červená Hlina, Husľov, Urosová, Volárska, U Mikundov, Čerňanová, Janetková, Sojkovské, Za vrchom, Šlapkov, Drožčiakov vrch, Závršie, U Buchtov, U Šuranov, Janitová, Na doline, Na vrch, Kysucká, Vavricovské, Kubičovský vrch, Lieskové, Na Lazy

Miesto, okres Čadca:, 10 z 17

Ráztoky, U Sedalov, Predná Šatina, Grúň, Gajdicová, Za vrchom, Liskovia, Matúšovské, Boky, Žulierovce, Zahumenská grapa, Blažková, U Cipkov, Jeseníky, U Ďurkáčov, Slančíkovia, Fojtíková, U Trhanov, Medzi potokmi, Pod Zlámanou, Novina, Na Kamenec, U Grušpierov, Dolina, Rovienky, Na Vŕšku, Do Vlčaka, Zátoka, Pokrývky, Radvanovo, Michalka, Na grúni, Ostrica, Popod Salaji, Hrady, Prihaliny, Hromadovia, Mičurské, Polianky, U Zajaca, Mračkov, U Kormanov, Čelo, U Gajdoši, U Papučov, Vyšné Kyčery, Poľany, Šupalikovia, Zastudnie, Gaborské, U Bakľa, U Salajov, Židové, U Škuľavíka, U Hubov, UJaroša, Na skalke, U Pajaši, Belkovské, Stopkovci

Miesto, okres Čadca:, 11 z 17

Grúň, Maliarka, U Roha, Pod Ohreškom, U Ťažkých, U Bernata, Lieskovina, Za vrchom, Obora, U Jantulov, Popod Zlomiská, Muchovské, U Jantošíka, Kašička, U Cabajov, Skriželné,Krasotín, Za dolinku, Hore Mraznicou, Bukovina, Uhlisko, Sabatka a Čerchľa, Petkova roľa, Peťkova roľa, Romaníkova roľa, Sečisko, Srubitá, Romaníkova, Peťková roľa, Rača, Nižná Starohradská, Šumska roľa, Mackova, Sobolova, Hančinova, Peťkovia a Pradenovia, Bubnová, Mackovia na vrchu, Flajšová, Kýčera, Sluková, Surovina, Mackova, Šumská roľa, Boďová, Chalúpková, Romaníkova, Čerchľa, Pastvova roľa, Záblatské Kováčovce, Sobolova, Pod Sečiskom polianky, Kotrisová, Vojtková mláka, Šatinka, Romaníkova, Michalcovia, Podolinská, Strapáčova, Kotrisova u Lachov, Pokrývkova, Jasenovská, Peťková

Miesto, okres Čadca:, 12 z 17

Andrisova, Kubešov vrch, Klanicovia, Od príslopka, Hohlovky, Nemcovia, Nad Kuricom, Pinčiarovci, Judáci, Pod Vyšnými Hohlovkami, Košariská, Pavelkov zárubok, Mackurovia, Gregušova Poľana, Od Tisového, Korčekova, Frančiakov, Skaličianky, Na čele, Poništovci, Ricierky, Za Medvedím ku Studenej vode, Holešovia, Janikovia, Peťková, Lučiaková Romaníková, Beskyd pri Trojačke, Grúň, Jelenčiakova Poľana, Podhybov zárubok, Kotriská, Vangorovia, Bystričné, Bardačová, Rapčova Kúpnica, Pastvy, Pálenice, V Krchovom kúte, Kotrisova, Vyšná mohyla, Slezákova hoľa, Turčianky, Sajdovia, Granátovia, Cadrov zárubok, Pokrývkova roľa, Polianka, Pleškov Nižná, Novosad, Nová Bystrica, Pod Starým dielom v Tisovom, Ďuračkova roľa, Májov, Kyčerky, Klátie, Hričov, Rechtoríkova Poľana, Frančiakov zárubok, Kúpnica na Skopovej, Podháj, Timkova roľa

Miesto, okres Čadca:, 13 z 17

Harvelka, Oravský Beskyd na Demianovej, Rapčová Čerchľa, V Májovom grúni, Vyšná Pleškova, Kasakovia, Poľana, Chvastkovci, Holienčinovia, Brhlovky, Pod Smrekovkou, Jančulova kúpnica, Bisahova, Kubičinovia, Hlávkov zárubok, Krchovia, Nad skopovou, Krištofovie, Šarady, Martinsko - Zemanov hon, Kotrisova, Šumská, Mordárky, Kašubov, Pavelkov, Brandysovia, Klapuška, Mordárovia, Pastvova, Skopová na Neslúchanom, Pleškova, Vartisko pod Mrvovou Kikulou, Na Cabajku, Kráľovská, Od Ricierovej, Rusnákova roľa, Talapkov zárubok, Danková, Nová Bystrica, Matejašovia, Hruškuliakovia, V zrúbanom, Danihlovci, Ku Okresancu, Medzi Hohlovkami, Ďuranovo, Mohylovia, Na Žihľave, Pod grapom, Zadná grapa, V Skaličnom od Šimkovho, Na Hvizdákovo, Grapa prostredná, Vyšná Starohradská, Za Hohlovkami pri Čerchli, Kotvasovia, Starý diel, Sajdov zárubok, Mrvova, Šadibolová hoľa, Bardačov zárubok

Miesto, okres Čadca:, 14 z 17

Balačín, Flajšová, Romanov, Pod Vlčovou, Cádrovia, Rechtoríkovia, Martinskov zárubok, Uhlisko, Zemanov zárubok, Šarady, U Labušov, Šaradia, Vyšné Uhliská - Briendové, Halvonka, Hanzové jamky, Čavajdovia, Berešova, Miškov zárubok, Budín, Gemeľov, Nižné uhliská, Rusňačky, Staňovci, Buchovci, Medzipríval, Pod Kýčerou, Kornádkova dolina, Prostredná Slezácka hoľa, Na chmelovú Obšívaných, Sajdovia, Pod Brýzgalkami, Chmúrovia, Sporinský zárubok, Majeríčka, Rusnáčky, Banička, Poništovia, Črmná, Timkova, Pod Kýčerou - Lysičanove konce, Pokrývkova, Za Muškovou mlákou, Bardáčov zárubok, Mihovia, Marunova roľa, Škutky, Andrisová, Pod Cabajkou, Marunove konce, Prival, Škútovia, Čepelovci, Jažovce, Andrisova roľa, Kuricovia, Mazúrove lazy, Varínčak, Korčeková Čerchľa, Chalúpkova, Pod Vartiskom, Od Šaradia

Miesto, okres Čadca:, 15 z 17

Zadný Májov, Pokrývková, Marunovia, Romanovia, Plešková, Pakšov, Dutková, Bystričné, Bardáčová, Baníkov zárubok, Pod Starým dielom, U Brandýsov, Danihelka, Timková, Pokrývkova, Chmúrov jarok, Na Neslúchanom, Boďova Poľana, Riečnica, Petreková, Od Pokrývkovej, Ondráška, Dávidíkova Kýčerka, Pod Suchá, Chmelové, Plešková Vyšná, Žihľavy, Ricierova, Jelenčiakova Kýčerka, Miškov a Oravcov, Jamy, Sobolova, Klieštovia, Strapáčova roľa, Barbačov, Zajacovia, Jantošov zárubok, Cholvarky za Cabajku, Pod Repiskom, Buchova hora, Labošovci, Jančulova roľa, Kolenove Brýzgalky, Vlčová, Korčeková, Rajnohová jamka, Do Bystričného, Dávidička, Ďuriškovci, Ostrý vŕšok, Jurkov, Skaličné, Oravcov zárubok, Predná grapa, Úplaz, Talapková hoľa, Bisahová, Rusňákova, Štrbova kúpnica, Riečne, Pastvova

Miesto, okres Čadca:, 16 z 17

Nižná Pleškova, Marunova roľa, Bystričné, U Priščov, Kurkula, Rajnohova jamka, Nad Kýčerou, Repisko, Ponad Čipčík, Novosadovci, Rusnácka roľa pod starým dielom, Rusňákova, Nová cesta, Pri Hohlovkách, Vychylovská hoľa, Smrtovisko, Oravcov zárubok, Buková, Čerchľa medzi Slezáckymi lúkami, Švajcovia, Mláky, Frančiakov, Hlávkov zárubok, Kašubov zárubok, Martiniskov zárubok, Chmúrová, Na Smrekovcoch, Surovcovia, Drapov zárubok, Gáborov zárubok, Tŕstie, Jedloviná, U Kubušov, Ráztoky, Kišikov zárubok, Maslákov zárubok, Na grúnik, Kubanovia, Zákopčanský zárubok, Machajová, Urbanov zárubok, Za vrchami, Mrožkovanov zárubok, Košariská, Dielnice, Vysoká, Gabanov zárubok, Žiar, Kubanov zárubok, Kotlina, Dirgasov zárubok, Vygrisov zárubok, Pod Poľanou, Májov grúň, Romanov zárubok, Liptovka, U Chlebka, Špalkov zárubok, Pazderov zárubok, Čertež, Furmanec

Miesto, okres Čadca:, 17 z 17

Frančiakov Hlávkov zárubok, Dunajcov zárubok, V Konci, Horné Dielnice, Jurgačov zárubok, Rožňov, Školov zárubok, Štrbáky, Kučakov zárubok, Kortisova roľa, Ricierova hoľa, Za Valy, Kolibiská, Maslákov zárubok, Janečkov, Janečkov zárubok, Kýčera, Čertežanská Magura, U Strýčka, Pečarkov zárubok, Na grúň, Ferkov zárubok, Pod Chatou, Na grúni, U Bordža, Na chmeľovú, Šimrov, Michalkov zárubok, Gachova hoľa, Potočiská, Lusňakov zárubok, Vŕšok, Bacmaňákov zárubok, Rovná, Jendrišákov zárubok, Vápenica, Dunajovcov zárubok, Kopec, Višňakov zárubok, Čerchľa

miesto inde

Nová Bystrica (346x), Vysoká nad Kysucou (160x), Klokočov (156x), Makov (131x), Zákopčie (131x), Turzovka (123x), Korňa (103x), Čadca (101x), Dlhá nad Kysucou (97x), Oščadnica (89x), Riečnica (79x), Staškov (72x), Harvelka (71x), Horelica (60x), Stará Bystrica (60x), Svrčinovec (59x), Olešná (55x), Zborov nad Bystricou (41x), Čierne (40x), Turkov (40x), Klubina (37x), Podvysoká (36x), Krásno nad Kysucou (30x), Radôstka (28x), Dunajov (21x), Burkov vrch (17x), Raková (14x), Skalité (14x)
miesto v Nová Bystrica
miesto v Vysoká nad Kysucou
miesto v Klokočov

Podobné, okres Čadca:

2274x turistika, 1652x miesto, 304x orientačný bod, 92x turistické informácie, 50x orientačná mapa, 35x strom, 31x chranený strom, 27x prístrešok, altánok, 26x poľovnícky posed, 15x atrakcia, 14x ohnisko, 14x miesto na piknik, 9x studňa, 3x komín, 2x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Čadca

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-cadca.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.