Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Kysuce » okres Čadca » turistika » miesto

Miesto, okres Čadca

Miesto v okres Čadca

V okres Čadca sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Čadca:, 1 z 17

U Solikov, Ovčovce, Dolný Kelčov, U Cipárov, Pavlíkovia, U Dodulov, Podlieskova, Závodie, U Sojkov, U Žilinčiarov, Zadná Šatina, Sidorky, U Kadákov, U Veselkov, Dučkov, U Chalanov, U Kubalov, Jedľovník, U Šupíkov, Turkov, U Šulanov, Na Michalke, Vŕšok, Raganov mlyn, Dybalka, U Kuchajdov, Redika, Pod Skalinou, Zlámana, Jančulova, Škradné, U Romančíka, U Maľovaníka, U Drľaka, U Červenčíka, Mindákovci, U Mozolíka, U Majtána, U Cisárika, U Bľačov, U Pistovčaka, U Muchu, U Lacov, Hrehušky, U Dzurinov, U Hulíka, Grenovia, Na doline, U Halgaši, Kozovia, U Bogáni, Kišovia, U Mackov, U Nuchalov, U Ninikov, Chalúpkova roľa, Lachovia, Holienkovia, Machajové, Talapkovia

Miesto, okres Čadca:, 2 z 17

Mazúrovia, U Sobolov, Centrum (Čadca), Holienkova, Sobolová, Brhlová, Červeňovia, Šadibolovia, Miškovia, Mackova roľa, Pochybov zárubok, Klin, Sporinskovia, Mančarské, U Valcuhov, Kraviarská, Kosariska, Bachronovce, U Pantokov, Nová Bystrica, Záblatie, Granátov zárubok, Burkov vrch, Hančinovia, Rečenová, Turkov, Kýčera črmná, Medveďovce, Bobčíkovce, Mičlovce, Fulierovia, U Bielov, Jančulovia, Pišojovia, Podlubie, Pri píle, Kovalkove, Osobité, Slukov zárubok, Vysne Sutarovce, Závodskovia, U Tabacikov, U Kulov, Nizne Sutarovce, Kubínov zárubok, Brodkove, Šulganov zárubok, U Tuhovcaka, Dedovka, U Lacuchov, Gachy, Švancari, Mrožčakov zárubok, Podjavorník, U Bublov, Taranovia, Kučákov zárubok, Pod Javorníkom, Dolina, U Muchy, Babišovci

Miesto, okres Čadca:, 3 z 17

Vrchpriehona, Grúň, U Vojtkov, Čerňanka, Kubušov zárubok, Pod bučky, U Okuliari, Za chrasť, Konarovci, Lazy, Chlebov zárubok, Babiše, U Ptáka, Sirov zárubok, Janelov zárubok, Rovienky, Púchovská rieka, U Bernátov, Nižné Košariská, U Belajov, Lisková záhrada, U Zajacov, Matejovci, U Varmusov, Revajov zárubok, Holáňovci, U klapky, U mrenky, U Janeskov, Beľajky, Rybarie Rástoka, Četkovci, U Mudríkov, Fojtovo závodie, Magale, U fajčiara, Brehy, Papíkovci, Vršok, Vyšné Hraničky, Kadurovci, Biely Kríž, Kamenisté, Kosivné, Cudnákovci, Gachovia, Koptákovce, Pavlíkovci, Kianice, Pod hoľou, Za riekou, U Matejov, Na Rovienky, U Privarčáka, U Bzdilov, Bartková, Bebčákovci, Pri kostole, Taranovci, U Hruškov

Miesto, okres Čadca:, 4 z 17

Hlinené, Chuchmákovci, Bartkovci, Balážov, U Marcov, Partizánska, Vyšné Košariská, Škorovci, Fojtová, Osada Gažovia, Koptákovci, Mlichovci, Mročkovci, U kvietka, Rieky, Kubové, Levčovci, Martinovci, Kozov zárubok, U Polčákov, U Harvanov, Karbašovci, Kádašová, Uhrová, Gacovci, U Benkov, Hlinovia, Tutkovia, U Šopora, Tarabovia, Frolovia, U Horníkov, Slivkovský, U Dedičov, Birkovia, Hliňanov vrch, Hoľa, Varmusovci, Flašíkovci, Vyšné Riečky, U Chylíkov, U Prasličákov, U Ježíkov, Pleniska, Banské, U Tuščákov, U Cudrákov, Rovňanov, U Kordišov, Blažkovci, U Jančíkov, U Papíkov, U Fujakov, Kavičakovia, U Cisárikov, Mazurský, Peciari, Žiar, Hažíci, Zbunovia

Miesto, okres Čadca:, 5 z 17

Gáborovia, Kukovia, U Mazurov, Martakovia, U Holých, Hanušovia, U Polievkov, U Kurucov, U Holešov, U Trojákov, U Rapáňov, U Hrušky, U Plechov, U Vnukov, Nižné Riečky, Kľukovia, Pod priedomím, U Holazov, Letkovci, Hanajovci, Gondekovci, Zelenovci, Šemrovia, U Čuboňov, Dukátovci, Didkovia, U Madajov, Pupišovia, Cabukovia, U Vojtkov, Trnkovia, U Michaliskov, Sopkov, U Gablasov, U Flintov, Balogovia, U Jakubov, Ridzákovia, U Stavinohov, U Učníkov, U Haferov, U Sivákov, U Nekorancov, U Lukosekov, Zjavkovia, Lobodášovci, Krátkovia, U Kovolikov, U Bednárov, U Siheľňov, Ryšovia, U Grňákov, Hlavice, Dorociakovci, Filovia, U Škrabákov, U Polkov, Grúnik, Majt nky, Javorovci

Miesto, okres Čadca:, 6 z 17

Hulákovia, U Stuchlíkov, Fuskov, Pleškovia, U Pantokov, U Haferov, U Kontrov, Cenigovia, U Bajakov, U Koniarov, Romanovia, U Sobkov, Balalovia, Dudkovci, U Stopkov, Rašťakovia, Potociarske, Za vrchom, U Bigošov, U Kľukov, U Ninikov, Ficková, U Marčana, Liskovce, Čulákovci, Kotliny, Šimulacká, Lankovia, U Beloňov, U Prpov, Ústredie, U Novákov, Grešakovce, U Šubíkov, Hrošovci, Hlobíci, Dlhé hony, Rybarie u Paľucha, Na Kasárni, U Trebulov, U Kovalov, Čerňanka, Jurdovce, Pololešná, U Makynov, U Paluchov, U Nižných Labajov, Golisovia, U Valičkov, Ústredie, Zadné Kršlisko, Dlhé, Škovránovce, Riečky, Prachári, Frolovia, Hruškovia, U Ganderákov, Chrobákovia, Kubišovia

Miesto, okres Čadca:, 7 z 17

Kanisov, Fickovia, Husárovia, Chrensčov, U Holákov, Paščaková, U Papajov, Zmatkovia, U Hluchov, Paščaková, Korytová, U Sobčakov, U Slivky, Gajdošovia, Jarošovia, U Jaśov, Badžgoňovia, Kovale, Zapeklová I, Jama, Nádolie, Priečnica, U Bajcarov, Zbojek, Bajcarovia, Truchlíkovci, Sobčákovci, Gajdošovci, U Varmusa, U Malika, Komaníková, Korňanka, U Jašulkov, U Bugalov, Murašonky, U Fojtíkov, U Boháčikov, Chýlikovci, Nižní Slezákovci, Sučikovci, U Škulkov, Škorňov Grúň, U Bugalov, U Chajdov, Daždené, U Pupikov, U Fojtika, Ďurajčíkovci, U Malichera, Šľahorka, U Vyšných Slezákov, Matušský, Poliacky, U Škorníka, U Belajov, Jendriskovci, Vavrecký, U Mikovčakov, U Šuľcov, U Malicherov

Miesto, okres Čadca:, 8 z 17

Bytčankovia, Študentovci, U Muchov, Čikovský, Za Vrškem, U Majtánov, Lietava, Srníčkovci, Lalinský, U Smažákov, U Sadlekov, U Boháčov, Korcháň, Markovský, Valiasky, Beskyd, U Zelenkov, Mravcovský, Svačovský, U Jančikov, Kopanice, Dubačovci, U Kríža, Živčáková u Majtana, U Zajacov, Lovásovia, Maselský, Fujacký, U Tomašov, Lodňanka, Frankovský, Grúne, Na breh, U Berčáka, U Hlubiny, Dlhovanská, Gerov, pod Kamennou, Hažov, Predné jamy, Valkov, Oselné, Rubaň, Blažejovec, Madajka, Margušov, Ščibalov, Pitkové, Kykula, Mičov, Zadky, Gorilov, Hladký vrch, Gorilov, Radvanky, Valkov vrch, Vysoký breh, Zadné jamy, Podolákov, Grapy

Miesto, okres Čadca:, 9 z 17

Pri mostiku, Kopčisko, Kykula, Janoška, Šlapkov, Stožok, Ráztoky, Príslop, Lazy, U Buchtov, Liesková, Sojkovské, Kubačkovské, Za vrchom, Rúčkovské, Predná Šatina, U Masnicov, Na Lazy, Kozárovka, Kykula, Kornačovka, Urosová, U Putkov, U Kubačkov, Lučanovská, Červená Hlina, Urbarský les, U Baričákov, Mondíky, Nad Mačkom, U Mikundov, U Rekšov, Grúň, Sidorky, Závršie, U Sedalov, Tomkovský vrch, Janitová, Baričákovský vrch, Na vrch, Kubičovský vrch, Dibalová, Lučiská, Rovienky, Čerňanová, Grapa, Panský Vrch, Furmanec, Na doline, Pod Šatinou, Vrch Rieka, Drožčiakov vrch, Husľov, Vavricovské, Závršie, U Košinárov, Grúň, Volárska, Skala, U Šuranov

Miesto, okres Čadca:, 10 z 17

Za vrchom, Janetková, Skybíkovia, U Ritnošov, Gajdicová, Kysucká, Lieskové, U Grušpierov, Liskovia, Do Vlčaka, Žulierovce, Radvanovo, Na grúni, Na Vŕšku, Zahumenská grapa, Michalka, Medzi potokmi, Matúšovské, Pokrývky, Dolina, Novina, U Cipkov, Slančíkovia, Jeseníky, Blažková, Zátoka, Na Kamenec, Ostrica, U Ďurkáčov, Boky, U Trhanov, Fojtíková, Pod Zlámanou, U Roha, Hromadovia, U Gajdoši, Zastudnie, UJaroša, Vyšné Kyčery, Mičurské, U Hubov, Židové, U Ťažkých, U Zajaca, Hrady, U Papučov, Poľany, Prihaliny, Popod Salaji, Čelo, Polianky, Stopkovci, U Kormanov, Maliarka, Šupalikovia, Pod Ohreškom, Grúň, Gaborské, Na skalke, U Salajov

Miesto, okres Čadca:, 11 z 17

Belkovské, U Pajaši, U Bakľa, U Škuľavíka, Mračkov, U Jantulov, Lieskovina, Popod Zlomiská, Obora, U Jantošíka, Za vrchom, Muchovské, U Bernata, U Cabajov, Kašička, Skriželné,Krasotín, Andrisova, Petkova roľa, Bubnová, Surovina, Kotrisová, Klanicovia, Kotrisova u Lachov, Mackovia na vrchu, Srubitá, Chalúpková, Peťkovia a Pradenovia, Pastvova roľa, Podolinská, Boďová, Sobolova, Hančinova, Hore Mraznicou, Za dolinku, Bukovina, Kubešov vrch, Šumska roľa, Sluková, Pokrývkova, Vojtková mláka, Sečisko, Romaníkova, Sabatka a Čerchľa, Nižná Starohradská, Pod Sečiskom polianky, Strapáčova, Romaníkova, Sobolova, Uhlisko, Mackova, Peťkova roľa, Peťková, Mackova, Šumská roľa, Romaníkova roľa, Rača, Michalcovia, Romaníkova, Čerchľa, Peťková roľa, Staňovci, Sajdovia

Miesto, okres Čadca:, 12 z 17

Jančulova kúpnica, Od Ricierovej, Jasenovská, Dutková, Bystričné, Bardáčová, Hlávkov zárubok, Nemcovia, Rusňačky, Pakšov, Májov, Judáci, V Skaličnom od Šimkovho, Timkova, Škutky, Timková, Kotriská, Pod Cabajkou, Marunove konce, Marunovia, Nižné uhliská, Od príslopka, U Labušov, Beskyd pri Trojačke, Pod Vartiskom, Romanov, Frančiakov zárubok, Krchovia, Kúpnica na Skopovej, Chmúrov jarok, Košariská, Flajšová, Ku Okresancu, Pinčiarovci, Danková, Mazúrove lazy, Šaradia, Šadibolová hoľa, Nová Bystrica, Na čele, Chvastkovci, Pokrývkova, Novosad, Skaličianky, Jelenčiakova Poľana, Gregušova Poľana, Mrvova, Za Hohlovkami pri Čerchli, Buchovci, Vyšná Starohradská, Kašubov, Pavelkov, Škútovia, Andrisova roľa, Šarady, Danihelka, Podháj, Korčekova, Sajdov zárubok, Andrisová, Prostredná Slezácka hoľa, Vyšné Uhliská - Briendové, Frančiakov

Miesto, okres Čadca:, 13 z 17

Pod Kýčerou - Lysičanove konce, Rechtoríkova Poľana, Kotrisova, Ricierky, Na Hvizdákovo, Na Žihľave, Rusnákova roľa, Grapa prostredná, Kráľovská, Talapkov zárubok, Banička, Čepelovci, Klátie, Pod Starým dielom, Flajšová, Nová Bystrica, Mordárovia, Bardáčov zárubok, Pokrývkova, Mohylovia, Baníkov zárubok, Kotrisova, Rapčová Čerchľa, Majeríčka, Starý diel, Ďuranovo, Za Medvedím ku Studenej vode, Medzi Hohlovkami, Ďuračkova roľa, Na chmelovú Obšívaných, Holienčinovia, Medzipríval, Kotvasovia, Sporinský zárubok, Mackurovia, Granátovia, V Krchovom kúte, Vyšná mohyla, V Májovom grúni, Cadrov zárubok, Gemeľov, Miškov zárubok, Uhlisko, Bardačov zárubok, Na Cabajku, Budín, Zemanov zárubok, Rapčova Kúpnica, Hričov, Danihlovci, Balačín, V zrúbanom, Za Muškovou mlákou, Mordárky, Chmúrovia, Kuricovia, Pleškova, Pod Starým dielom v Tisovom, Poľana, Pálenice

Miesto, okres Čadca:, 14 z 17

Grúň, Poništovci, Martinsko - Zemanov hon, Podhybov zárubok, Peťková, Pastvova, Pod Kýčerou, Brhlovky, Nad Kuricom, Oravský Beskyd na Demianovej, Bisahova, Berešova, Hohlovky, Polianka, Čavajdovia, Hanzové jamky, U Brandýsov, Krištofovie, Kornádkova dolina, Lučiaková Romaníková, Šarady, Šumská, Pod Vyšnými Hohlovkami, Vangorovia, Cádrovia, Od Šaradia, Skopová na Neslúchanom, Prival, Pod grapom, Pod Smrekovkou, Pod Vlčovou, Pod Brýzgalkami, Pokrývkova roľa, Turčianky, Holešovia, Kubičinovia, Rusnáčky, Varínčak, Romanovia, Zadný Májov, Plešková, Martinskov zárubok, Pastvy, Timkova roľa, Halvonka, Zadná grapa, Poništovia, Rechtoríkovia, Marunova roľa, Pleškov Nižná, Pokrývková, Nad skopovou, Hruškuliakovia, Vartisko pod Mrvovou Kikulou, Kasakovia, Matejašovia, Vyšná Pleškova, Harvelka, Chalúpkova, Pavelkov zárubok

Miesto, okres Čadca:, 15 z 17

Sajdovia, Mihovia, Od Tisového, Kyčerky, Klapuška, Slezákova hoľa, Janikovia, Bystričné, Bardačová, Korčeková Čerchľa, Jažovce, Brandysovia, Nad Kýčerou, Ostrý vŕšok, Plešková Vyšná, Na Smrekovcoch, Na Neslúchanom, Nižná Pleškova, Dávidička, Jurkov, Talapková hoľa, Štrbova kúpnica, Kurkula, Korčeková, Rusňákova, Pod Suchá, Miškov a Oravcov, Buková, Chmelové, Jelenčiakova Kýčerka, Jančulova roľa, Buchova hora, U Priščov, Ponad Čipčík, Skaličné, Dávidíkova Kýčerka, Šatinka, Pastvova, Rusňákova, Petreková, Predná grapa, Rajnohová jamka, Do Bystričného, Ďuriškovci, Zajacovia, Mláky, Pri Hohlovkách, Čerchľa medzi Slezáckymi lúkami, Bisahová, Nová cesta, Frančiakov, Hlávkov zárubok, Martiniskov zárubok, Sobolova, Bystričné, Riečne, Vlčová, Kýčera, Klieštovia, Oravcov zárubok, Záblatské Kováčovce, Úplaz

Miesto, okres Čadca:, 16 z 17

Cholvarky za Cabajku, Smrtovisko, Jantošov zárubok, Švajcovia, Boďova Poľana, Oravcov zárubok, Od Pokrývkovej, Kašubov zárubok, Vychylovská hoľa, Ondráška, Rusnácka roľa pod starým dielom, Repisko, Chmúrová, Novosadovci, Strapáčova roľa, Riečnica, Barbačov, Rajnohova jamka, Marunova roľa, Kolenove Brýzgalky, Žihľavy, Ricierova, Labošovci, Jamy, Pod Repiskom, Surovcovia, Za vrchami, Tŕstie, Kýčerky, Májov grúň, Ricierova hoľa, Kopec, Romanov zárubok, Dielnice, Noviny, U Strýčka, U Bordža, Kortisova roľa, Vápenica, Machajová, Kolibiská, Furmanec, Rožňov, Ráztoky, Poľana, Javorníky, Kýčera, Horné Dielnice, Pod grapy, Na grúň, Vysoká, Pustky, Čerchľa, Kotlina, Štrbáky, Jedloviná, Črmná, Na grúni, Frančiakov Hlávkov zárubok, Na grúnik

Miesto, okres Čadca:, 17 z 17

Žiar, Za Valy, Janečkov, Potočiská, Vŕšok, Pod Poľanou, Gachova hoľa, Na chmeľovú, Ráztoky, Ferkov zárubok, Zadunovo, Mičovka, Pod beľajkami, Hájnica, Valová koliba, Maslákov zárubok, Pod Valovou kolibou, Puškátky, Babišová, U Kubušov, Maslákov zárubok, Brložná jama, Školov zárubok, Jendrišákov zárubok, Jurgačov zárubok, U Slováka, V Konci, Javorové, Košariská, Petránky, Bacmaňákov zárubok, Grapa, Kravarská, Chrastové, Kubanovia, Trliková, Gajdošov zárubok, Kišikov zárubok, Pálenice, Slatinné

miesto inde

Nová Bystrica (346x), Vysoká nad Kysucou (160x), Klokočov (156x), Makov (131x), Zákopčie (131x), Turzovka (123x), Korňa (103x), Čadca (101x), Dlhá nad Kysucou (97x), Oščadnica (89x), Riečnica (79x), Staškov (72x), Harvelka (71x), Horelica (60x), Stará Bystrica (60x), Svrčinovec (59x), Olešná (55x), Zborov nad Bystricou (41x), Čierne (40x), Turkov (40x), Klubina (37x), Podvysoká (36x), Krásno nad Kysucou (30x), Radôstka (28x), Dunajov (21x), Burkov vrch (17x), Raková (14x), Skalité (14x)
miesto v Nová Bystrica
miesto v Vysoká nad Kysucou
miesto v Klokočov

Podobné, okres Čadca:

2277x turistika, 1652x miesto, 304x orientačný bod, 92x turistické informácie, 50x orientačná mapa, 36x strom, 31x chranený strom, 28x prístrešok, altánok, 26x poľovnícky posed, 15x ohnisko, 15x atrakcia, 14x miesto na piknik, 9x studňa, 3x komín, 2x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Čadca

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-cadca.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.