Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Kysuce » okres Čadca » turistika » miesto

Miesto, okres Čadca

Miesto v okres Čadca

V okres Čadca sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Čadca:, 1 z 17

U Hlubiny, U Solikov, U Dodulov, Dolný Kelčov, U Cipárov, Pavlíkovia, Ovčovce, Podlieskova, Závodie, U Žilinčiarov, Jedľovník, U Chalanov, Vŕšok, U Sojkov, U Veselkov, U Šupíkov, Sidorky, Dučkov, U Kubalov, Zadná Šatina, U Šulanov, Na Michalke, U Kadákov, Turkov, Raganov mlyn, Zlámana, U Kuchajdov, Pod Skalinou, Jančulova, Dybalka, Redika, Škradné, U Maľovaníka, U Drľaka, U Mozolíka, U Červenčíka, Mindákovci, U Romančíka, U Majtána, U Dzurinov, U Lacov, U Pistovčaka, U Bľačov, U Hulíka, U Cisárika, U Muchu, Hrehušky, Kišovia, Klin, U Halgaši, Grenovia, U Mackov, U Bogáni, Na doline, Kozovia, U Nuchalov, U Ninikov, Rečenová, Chalúpkova roľa, Lachovia

Miesto, okres Čadca:, 2 z 17

Talapkovia, Holienkovia, Mazúrovia, U Sobolov, Centrum (Čadca), Sobolová, Brhlová, Šadibolovia, Červeňovia, Miškovia, Pochybov zárubok, Sporinskovia, Holienkova, Mackova roľa, Brodkove, Fulierovia, Jančulovia, Nová Bystrica, Granátov zárubok, Mančarské, Hančinovia, Nizne Sutarovce, Turkov, Burkov vrch, Slukov zárubok, Pišojovia, Vysne Sutarovce, U Tuhovcaka, Šulganov zárubok, U Pantokov, U Vojtkov, Dedovka, Závodskovia, U Kulov, U Valcuhov, Kosariska, Kubínov zárubok, U Tabacikov, Pri píle, U Lacuchov, Kovalkove, Chlebov zárubok, Konarovci, U Okuliari, U Bublov, Lazy, Mrožčakov zárubok, Pod bučky, Taranovia, Kučákov zárubok, Vrchpriehona, Švancari, Čerňanka, Za chrasť, Kubušov zárubok, U Muchy, Sirov zárubok, Rovienky, U Ptáka, Janelov zárubok, Biely Kríž

Miesto, okres Čadca:, 3 z 17

U Zajacov, U Belajov, Vyšné Hraničky, Kadurovci, U Privarčáka, U Mudríkov, U Varmusov, Rybarie Rástoka, Gachovia, Kianice, Cudnákovci, U Janeskov, Bartková, Na Rovienky, Bebčákovci, Fojtovo závodie, Papíkovci, Revajov zárubok, U Bernátov, Nižné Košariská, Pavlíkovci, U Marcov, Partizánska, Škorovci, Mročkovci, Vyšné Košariská, Kozov zárubok, U Dedičov, U Chylíkov, Hažíci, U Papíkov, U Kurucov, U Polčákov, U Holých, U Polievkov, Cabukovia, U Ježíkov, Kukovia, Rovňanov, Blažkovci, Flašíkovci, Uhrová, U Kordišov, Zelenovci, Pupišovia, Ridzákovia, Kavičakovia, Gáborovia, U Holešov, Vyšné Riečky, U Michaliskov, U Gablasov, U Benkov, U Nekorancov, U Jakubov, Martakovia, U Flintov, Didkovia, U Trojákov, U Šopora

Miesto, okres Čadca:, 4 z 17

U Haferov, Šemrovia, U Cisárikov, Zbunovia, Sopkov, U Vojtkov, Nižné Riečky, Trnkovia, Frolovia, U Učníkov, Žiar, Hanušovia, U Holazov, Tarabovia, U Hrušky, Tutkovia, Varmusovci, Peciari, Karbašovci, U Lukosekov, Kádašová, Balogovia, Birkovia, Gondekovci, U Stavinohov, Hoľa, Mazurský, U Mazurov, U Tuščákov, Hlinovia, U Fujakov, U Prasličákov, Gacovci, U Čuboňov, Slivkovský, U Horníkov, U Jančíkov, U Plechov, Kľukovia, U Cudrákov, U Sivákov, U Madajov, Banské, U Vnukov, Hlavice, U Grňákov, U Kovolikov, Filovia, Lobodášovci, Romanovia, U Polkov, U Sobkov, Grúnik, Hulákovia, U Haferov, Fuskov, Krátkovia, Dorociakovci, Zjavkovia, U Stopkov

Miesto, okres Čadca:, 5 z 17

U Pantokov, Javorovci, Rašťakovia, U Stuchlíkov, Dudkovci, U Siheľňov, U Kontrov, U Škrabákov, Pleškovia, U Bednárov, U Bajakov, Cenigovia, U Koniarov, Ryšovia, Balalovia, U Šubíkov, Šimulacká, U Trebulov, Hrošovci, Rybarie u Paľucha, Hlobíci, U Bigošov, U Ninikov, U Prpov, Na Kasárni, Ústredie, U Kľukov, Lankovia, Potociarske, Ficková, Dlhé hony, U Novákov, U Beloňov, Kotliny, Dlhé, Zadné Kršlisko, Golisovia, Čerňanka, U Paluchov, U Makynov, U Valičkov, U Nižných Labajov, U Kovalov, Pololešná, Ústredie, U Ganderákov, Kubišovia, Korytová, U Holákov, Prachári, U Papajov, U Hluchov, Chrobákovia, U Sobčakov, Fickovia, Chrensčov, Husárovia, Zmatkovia, Hruškovia, Kanisov

Miesto, okres Čadca:, 6 z 17

Riečky, Frolovia, Priečnica, Jarošovia, Nádolie, Jama, Gajdošovia, U Slivky, U Bajcarov, Kovale, Zapeklová I, Zbojek, Badžgoňovia, U Jašov, Sučikovci, U Boháčikov, Ďurajčíkovci, Jendriskovci, Chýlikovci, U Vyšných Slezákov, Gajdošovci, Škorňov Grúň, U Fojtika, U Jašulkov, Daždené, U Belajov, Sobčákovci, U Škorníka, Nižní Slezákovci, Šľahorka, U Varmusa, U Pupikov, U Chajdov, Bajcarovia, U Škulkov, U Malichera, U Malika, Komaníková, Truchlíkovci, U Bugalov, Korňanka, U Bugalov, Murašonky, U Fojtíkov, U Sadlekov, U Smažákov, U Šuľcov, U Majtánov, U Boháčov, Študentovci, Bytčankovia, Lietava, U Muchov, U Mikovčakov, Srníčkovci, U Malicherov, Živčáková u Majtana, Lovásovia, U Zajacov, U Kríža

Miesto, okres Čadca:, 7 z 17

U Jančikov, U Zelenkov, Dubačovci, Kopanice, U Tomašov, Na breh, U Berčáka, Dlhovanská, U Vojtov, Gorilov, Oselné, Podolákov, Ščibalov, Kopčisko, Pri mostiku, Valkov vrch, Predné jamy, Margušov, Zadky, pod Kamennou, Grapy, Vysoký breh, Kykula, Hažov, Radvanky, Valkov, Zadné jamy, Rubaň, Pitkové, Mičov, Janoška, Gorilov, Gerov, Madajka, Šlapkov, Ráztoky, Stožok, Tomkovský vrch, Rovienky, Sojkovské, Sidorky, U Buchtov, U Baričákov, Pod Šatinou, U Putkov, Príslop, Vrch Rieka, Liesková, Janitová, U Košinárov, Baričákovský vrch, Kubačkovské, Za vrchom, U Rekšov, Volárska, Nad Mačkom, Červená Hlina, U Mikundov, Husľov, Vavricovské

Miesto, okres Čadca:, 8 z 17

Kykula, Závršie, Kornačovka, Rúčkovské, Skybíkovia, Na Lazy, Čerňanová, U Masnicov, Lieskové, Urosová, Drožčiakov vrch, Za vrchom, U Sedalov, Skala, Lučiská, Grúň, Lazy, Janetková, Kozárovka, Gajdicová, U Šuranov, Panský Vrch, Na vrch, Lučanovská, Predná Šatina, Kubičovský vrch, Kysucká, Závršie, Furmanec, Mondíky, Urbarský les, U Ritnošov, Dibalová, Na doline, U Kubačkov, Grúň, Slančíkovia, Jeseníky, Na Vŕšku, Matúšovské, Medzi potokmi, Boky, Zahumenská grapa, Na Kamenec, Pod Zlámanou, Radvanovo, Pokrývky, Michalka, Fojtíková, U Ďurkáčov, Liskovia, Žulierovce, U Grušpierov, Do Vlčaka, Na grúni, Blažková, Ostrica, U Cipkov, Novina, U Trhanov

Miesto, okres Čadca:, 9 z 17

Dolina, Zátoka, U Hubov, U Kormanov, UJaroša, Čelo, U Gajdoši, Maliarka, U Zajaca, U Papučov, Židové, Hromadovia, Na skalke, U Ťažkých, Pod Ohreškom, U Škuľavíka, Popod Salaji, Stopkovci, Mičurské, Zastudnie, Gaborské, U Salajov, Šupalikovia, Belkovské, Grúň, Hrady, Poľany, U Roha, U Bakľa, Vyšné Kyčery, U Pajaši, Mračkov, Prihaliny, Za vrchom, Muchovské, Popod Zlomiská, U Jantošíka, Obora, U Bernata, Lieskovina, U Jantulov, U Cabajov, Pokrývkova, Vojtková mláka, Sobolova, Hančinova, Kotrisová, Mackova, Boďová, Šumska roľa, Mackovia na vrchu, Strapáčova, Sluková, Rača, Romaníkova roľa, Romaníkova, Peťková roľa, Michalcovia, Peťkova roľa, Sabatka a Čerchľa, Surovina

Miesto, okres Čadca:, 10 z 17

Pod Sečiskom polianky, Romaníkova, Peťkovia a Pradenovia, Kubešov vrch, Nižná Starohradská, Sečisko, Šumská roľa, Klanicovia, Mackova, Kotrisova u Lachov, Podolinská, Pastvova roľa, Romaníkova, Čerchľa, Bubnová, Petkova roľa, Srubitá, Andrisova, Chalúpková, Peťková, Sobolova, U Labušov, Klapuška, Cádrovia, Kotrisova, Halvonka, Staňovci, Gemeľov, Šarady, Poľana, Andrisova roľa, Berešova, Od Tisového, Vartisko pod Mrvovou Kikulou, Prival, Mordárovia, Granátovia, Mohylovia, Judáci, Kubičinovia, Škútovia, Nižné uhliská, Dutková, Hohlovky, Hričov, Krištofovie, Na Žihľave, Pod Vartiskom, Zadná grapa, Andrisová, Mrvova, Za Hohlovkami pri Čerchli, Pod Starým dielom v Tisovom, Vyšná Pleškova, Chalúpkova, Harvelka, Rusnákova roľa, V zrúbanom, Romanov, Miškov zárubok, Kornádkova dolina

Miesto, okres Čadca:, 11 z 17

Frančiakov zárubok, Holešovia, Pokrývková, Danková, Košariská, Chvastkovci, Budín, Uhlisko, Podháj, Jažovce, Pleškov Nižná, Timkova roľa, Vyšné Uhliská - Briendové, Baníkov zárubok, Pod Smrekovkou, Oravský Beskyd na Demianovej, Janikovia, Polianka, Medzipríval, Sajdovia, Kasakovia, Pod Cabajkou, Marunove konce, Sajdovia, Medzi Hohlovkami, Marunova roľa, Mihovia, Pod Kýčerou - Lysičanove konce, Poništovci, Cadrov zárubok, Kráľovská, Od Ricierovej, Zemanov zárubok, Talapkov zárubok, Zadný Májov, Ku Okresancu, Krchovia, Kúpnica na Skopovej, Pastvova, Za Medvedím ku Studenej vode, Bardačov zárubok, Kuricovia, Chmúrov jarok, Kašubov, Pavelkov, Hlávkov zárubok, Bisahova, Na chmelovú Obšívaných, Čepelovci, Ďuračkova roľa, Matejašovia, Pokrývkova, Marunovia, Nad Kuricom, Skaličianky, Martinskov zárubok, Timková, Mackurovia, Rapčová Čerchľa, Sporinský zárubok, Kotrisova, Skopová na Neslúchanom

Miesto, okres Čadca:, 12 z 17

Mazúrove lazy, Chmúrovia, Grapa prostredná, Martinsko - Zemanov hon, Od príslopka, Podhybov zárubok, Pokrývkova roľa, Rapčova Kúpnica, Slezákova hoľa, Vyšná Starohradská, Za Muškovou mlákou, Šadibolová hoľa, Bystričné, Bardačová, Nad skopovou, Holienčinovia, Pod grapom, Pavelkov zárubok, Šarady, Škutky, Hanzové jamky, Danihelka, Hruškuliakovia, Rusnáčky, Banička, Pod Brýzgalkami, Jančulova kúpnica, Peťková, Beskyd pri Trojačke, Varínčak, Turčianky, Ricierky, V Skaličnom od Šimkovho, Pastvy, Brhlovky, Kyčerky, Pinčiarovci, Klátie, U Brandýsov, Danihlovci, Na Cabajku, Rechtoríkovia, Na Hvizdákovo, Šaradia, Pod Starým dielom, Majeríčka, Na čele, Novosad, Šumská, Vangorovia, Romanovia, Rusňačky, Mordárky, Balačín, Poništovia, Jelenčiakova Poľana, Frančiakov, Pod Vlčovou, V Krchovom kúte, V Májovom grúni, Vyšná mohyla

Miesto, okres Čadca:, 13 z 17

Kotriská, Čavajdovia, Pod Kýčerou, Buchovci, Od Šaradia, Pokrývkova, Prostredná Slezácka hoľa, Sajdov zárubok, Starý diel, Nemcovia, Flajšová, Rechtoríkova Poľana, Timkova, Brandysovia, Korčeková Čerchľa, Korčekova, Lučiaková Romaníková, Pálenice, Bardáčov zárubok, Nová Bystrica, Kotvasovia, Pakšov, Ďuranovo, Pleškova, Plešková, Pod Vyšnými Hohlovkami, Nová Bystrica, Bystričné, Bardáčová, Gregušova Poľana, Dávidička, Novosadovci, Marunova roľa, U Priščov, Chmúrová, Ponad Čipčík, Nad Kýčerou, Jurkov, Korčeková, Na Smrekovcoch, Oravcov zárubok, Frančiakov, Hlávkov zárubok, Rajnohova jamka, Buková, Ricierova, Mláky, Bystričné, Rajnohová jamka, Čerchľa medzi Slezáckymi lúkami, Rusnácka roľa pod starým dielom, Martiniskov zárubok, Sobolova, Petreková, Kolenove Brýzgalky, Zajacovia, Boďova Poľana, Pod Suchá, Klieštovia, Jantošov zárubok, Chmelové, Labošovci

Miesto, okres Čadca:, 14 z 17

Jančulova roľa, Riečne, Švajcovia, Ďuriškovci, Oravcov zárubok, Do Bystričného, Vychylovská hoľa, Vlčová, Repisko, Pastvova, Strapáčova roľa, Žihľavy, Smrtovisko, Ostrý vŕšok, Dávidíkova Kýčerka, Plešková Vyšná, Buchova hora, Cholvarky za Cabajku, Rusňákova, Talapková hoľa, Od Pokrývkovej, Štrbova kúpnica, Kašubov zárubok, Pri Hohlovkách, Miškov a Oravcov, Bisahová, Nižná Pleškova, Kurkula, Ondráška, Nová cesta, Skaličné, Rusňákova, Predná grapa, Barbačov, Jamy, Jelenčiakova Kýčerka, Riečnica, Surovcovia, Pod Repiskom, Na Neslúchanom, Úplaz, Na chmeľovú, U Strýčka, Javorníky, Vápenica, Romanov zárubok, Čerchľa, Janečkov, Dielnice, Kortisova roľa, Pod grapy, Jedloviná, Pustky, Kýčerky, Furmanec, Za vrchami, Noviny, Kolibiská, Ráztoky, Horné Dielnice

Miesto, okres Čadca:, 15 z 17

Štrbáky, Na grúni, Pod Poľanou, U Bordža, Na grúň, Kotlina, Kopec, Frančiakov Hlávkov zárubok, Májov grúň, Rožňov, Za Valy, Na grúnik, Tŕstie, Potočiská, Ricierova hoľa, Vŕšok, Ráztoky, Žiar, Čertež, Kravárčisko, Kyčera, Kvičalíková, Vygrisov zárubok, Pečarkov zárubok, Gajdošov zárubok, Trliková, Jendrišákov zárubok, V Konci, Liptovka, Drapov zárubok, Blahutová, Pod Valy, Jurgačov zárubok, U Zemanov, Maslákov zárubok, Mackovky, Solisko, Michalkov zárubok, Tukáreň, Lusňakov zárubok, Komanková, Pod Chatou, Ryboňov zárubok, Rovná, Špalkov zárubok, Janečkov zárubok, Mičovka, Gáborov zárubok, Šimrov, Dirgasov zárubok, Mazurová, Ferkov zárubok, Pod Šance, Bacmaňákov zárubok, Dunajcov zárubok, Kučakov zárubok, Pazderov zárubok, Sucháňov zárubok, Dunajovcov zárubok, Mrožkovanov zárubok

Miesto, okres Čadca:, 16 z 17

Vošteňačka, Hrošová, U Slováka, U Chlebka, Chabroňová, U Kubušov, Mravcová, Kubanov zárubok, Višňakov zárubok, Zákopčanský zárubok, Gabanov zárubok, Maslákov zárubok, Opialová, Čertežanská Magura, Kubanovia, Baríková, Kišikov zárubok, Nezgulova, Urbanov zárubok, Grapa, Školov zárubok, Mazúrová, Rovne, Purková, Hvizdov grúň, Vavrovia, Kykula, Vaškovský, Mikovský grúň, Plešikova kyčerka, Tuščáková jama, Brestová, U Zizov, U Gaboricky, Medzi vŕškami, Kornica, U Šustka, Vojtkov vrch, Purašova Dlhá, Kliešťovská, Nad Pšigom, Hladká, Poľany, Samuhlovia, Vranovský, Marcov kopec, Pod grúňom, Kalužnický, Štefúnov, Čamborkov zárubok, Grúnik, Zapeklová, Činčalová, Kopáčkov zárubok, Hliňanov vrch, U Šamajov, Michalkov, Kocúrova kyčerka, Predmieranka, Jaškovský

Miesto, okres Čadca:, 17 z 17

Madajovské vrchy, U Ondrejkov, Hrubý buk, Hruškova skala, Hanzľov, Za vŕškom, Schodná voda, Drabov zárubok, Ďuritský, Skaličanský, U Plaskúrov, Barborovo závodie, lyžiarsky vlek, U Stančov, U Srničkov, Vranovský, Zadky, Obecná hájnica, Tabačský, Zadná lúka, Veľký Polom, V jame, Holesove, Vaškovský, U Zmiatka, Osobité, Semeteš, Mikovský háj, Tuščákova jama, Za vrchom, Hliňanov vrch I.diel, Sobolský, Bednárska, Rudiaskovci, Cibulková, Zajacove, Klokočov, Porubiská, Horská, Rybáre

miesto inde

Nová Bystrica (346x), Vysoká nad Kysucou (157x), Klokočov (155x), Zákopčie (128x), Makov (128x), Turzovka (120x), Korňa (101x), Čadca (97x), Dlhá nad Kysucou (95x), Oščadnica (87x), Riečnica (80x), Staškov (71x), Harvelka (71x), Horelica (59x), Stará Bystrica (57x), Svrčinovec (56x), Olešná (51x), Turkov (40x), Čierne (38x), Zborov nad Bystricou (37x), Podvysoká (36x), Klubina (34x), Radôstka (28x), Krásno nad Kysucou (27x), Dunajov (21x), Burkov vrch (16x), Raková (14x), Skalité (14x)
miesto v Nová Bystrica
miesto v Vysoká nad Kysucou
miesto v Klokočov

Podobné, okres Čadca:

1886x turistika, 1342x miesto, 260x orientačný bod, 83x turistické informácie, 44x orientačná mapa, 33x strom, 30x chranený strom, 25x prístrešok, altánok, 22x poľovnícky posed, 15x atrakcia, 11x ohnisko, 9x miesto na piknik, 6x studňa, 4x komín, 2x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Čadca

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-cadca.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.