Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Kysuce » okres Čadca » turistika » miesto

Miesto, okres Čadca

Miesto v okres Čadca

V okres Čadca sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Čadca:, 1 z 17

Pavlíkovia, U Dodulov, Ovčovce, U Solikov, Dolný Kelčov, U Cipárov, Podlieskova, Turkov, U Šulanov, Závodie, Sidorky, Jedľovník, U Šupíkov, Vŕšok, Na Michalke, U Kadákov, Zadná Šatina, U Sojkov, U Chalanov, U Žilinčiarov, U Veselkov, Dučkov, U Kubalov, Redika, Dybalka, Pod Skalinou, U Kuchajdov, Jančulova, Zlámana, Raganov mlyn, Škradné, U Červenčíka, Mindákovci, U Romančíka, U Majtána, U Mozolíka, U Drľaka, U Maľovaníka, U Bľačov, Hrehušky, U Muchu, U Lacov, U Hulíka, U Pistovčaka, U Dzurinov, U Cisárika, Grenovia, Kozovia, Kišovia, U Halgaši, Klin, U Mackov, U Bogáni, U Nuchalov, U Ninikov, Burkov vrch, Chalúpkova roľa, Lachovia, Talapkovia, Holienkovia

Miesto, okres Čadca:, 2 z 17

Centrum (Čadca), Mazúrovia, U Sobolov, Miškovia, Mackova roľa, Sporinskovia, Sobolová, Brhlová, Holienkova, Pochybov zárubok, Šadibolovia, Na doline, Červeňovia, Fulierovia, U Pantokov, Hančinovia, Jančulovia, Turkov, Mančarské, U Valcuhov, Rečenová, Granátov zárubok, Brodkove, Nová Bystrica, Pišojovia, Pri píle, Slukov zárubok, Kovalkove, Vysne Sutarovce, Konarovci, Šulganov zárubok, U Tabacikov, U Vojtkov, U Okuliari, U Kulov, Dedovka, Kubínov zárubok, Závodskovia, Kosariska, U Muchy, Nizne Sutarovce, Taranovia, U Tuhovcaka, Čerňanka, Za chrasť, Pod bučky, Lazy, Chlebov zárubok, U Bublov, Vrchpriehona, Mrožčakov zárubok, Kučákov zárubok, Kubušov zárubok, Švancari, Janelov zárubok, U Ptáka, Sirov zárubok, Rovienky, U Lacuchov, Papíkovci, Revajov zárubok

Miesto, okres Čadca:, 3 z 17

Cudnákovci, U Mudríkov, U Bernátov, Vyšné Hraničky, Pavlíkovci, Rybarie Rástoka, Biely Kríž, U Privarčáka, Kianice, Bebčákovci, Kadurovci, U Varmusov, Na Rovienky, Nižné Košariská, Bartková, U Belajov, Fojtovo závodie, Gachovia, U Janeskov, U Zajacov, Škorovci, U Marcov, Partizánska, Kozov zárubok, Mročkovci, Vyšné Košariská, U Polievkov, Peciari, U Michaliskov, Kukovia, Gondekovci, U Holých, U Kordišov, Tarabovia, Ridzákovia, Gáborovia, U Fujakov, U Jančíkov, Banské, Frolovia, U Haferov, Balogovia, Varmusovci, U Čuboňov, U Madajov, U Cisárikov, Blažkovci, U Cudrákov, Mazurský, U Sivákov, Rovňanov, Zbunovia, Zelenovci, U Vojtkov, Birkovia, Šemrovia, Kľukovia, U Lukosekov, U Nekorancov, Trnkovia

Miesto, okres Čadca:, 4 z 17

Sopkov, Martakovia, Karbašovci, U Prasličákov, Gacovci, U Benkov, U Chylíkov, Slivkovský, Kavičakovia, U Vnukov, U Stavinohov, Pupišovia, U Mazurov, U Flintov, U Holazov, U Šopora, U Ježíkov, U Horníkov, Hlinovia, Hažíci, Uhrová, Hoľa, U Jakubov, Tutkovia, Vyšné Riečky, Hanušovia, U Hrušky, U Učníkov, Žiar, U Holešov, U Plechov, Kádašová, U Dedičov, U Gablasov, Cabukovia, Nižné Riečky, Flašíkovci, Didkovia, U Trojákov, U Papíkov, U Kurucov, U Polčákov, U Tuščákov, Zjavkovia, Hulákovia, U Bednárov, Javorovci, U Haferov, U Bajakov, Filovia, Dudkovci, U Kontrov, U Grňákov, Grúnik, Krátkovia, Ryšovia, Dorociakovci, Pleškovia, Cenigovia, U Sobkov

Miesto, okres Čadca:, 5 z 17

U Stuchlíkov, Lobodášovci, U Stopkov, U Polkov, U Kovolikov, U Koniarov, Balalovia, Romanovia, U Škrabákov, U Siheľňov, Fuskov, Hlavice, Rašťakovia, U Pantokov, Rybarie u Paľucha, Ficková, Hrošovci, Hlobíci, U Kľukov, Potociarske, U Beloňov, U Trebulov, U Novákov, Kotliny, U Prpov, Ústredie, U Bigošov, Šimulacká, Dlhé hony, Na Kasárni, U Ninikov, U Šubíkov, Lankovia, Dlhé, Ústredie, Čerňanka, U Valičkov, Pololešná, U Paluchov, U Nižných Labajov, Zadné Kršlisko, Golisovia, U Makynov, U Kovalov, U Ganderákov, U Hluchov, Zmatkovia, Riečky, Kanisov, Korytová, U Papajov, U Sobčakov, Prachári, Chrensčov, Chrobákovia, Kubišovia, Fickovia, Hruškovia, Frolovia, Husárovia

Miesto, okres Čadca:, 6 z 17

U Holákov, Jarošovia, Zapeklová I, Priečnica, U Bajcarov, Kovale, U Slivky, Jama, U Jašov, Zbojek, Nádolie, Badžgoňovia, Gajdošovia, Sučikovci, U Jašulkov, Bajcarovia, Ďurajčíkovci, Škorňov Grúň, Šľahorka, U Malika, U Chajdov, U Škorníka, Sobčákovci, Nižní Slezákovci, U Vyšných Slezákov, U Pupikov, U Varmusa, Murašonky, Gajdošovci, U Boháčikov, Daždené, U Malichera, Komaníková, U Belajov, Truchlíkovci, Jendriskovci, U Škulkov, Chýlikovci, U Bugalov, U Bugalov, Korňanka, U Fojtika, U Fojtíkov, U Boháčov, Študentovci, Lietava, U Muchov, U Mikovčakov, U Majtánov, U Šuľcov, Srníčkovci, U Sadlekov, U Smažákov, U Malicherov, Bytčankovia, Kopanice, Dubačovci, U Zelenkov, U Zajacov, Lovásovia

Miesto, okres Čadca:, 7 z 17

Živčáková u Majtana, U Kríža, U Jančikov, U Tomašov, Na breh, U Hlubiny, U Berčáka, Dlhovanská, Madajka, Hažov, Mičov, Ščibalov, Podolákov, Predné jamy, Pri mostiku, Janoška, Gorilov, Zadky, Zadné jamy, Gorilov, Valkov, Valkov vrch, Pitkové, Kykula, Vysoký breh, Kopčisko, Rubaň, Oselné, Grapy, Radvanky, pod Kamennou, Margušov, Gerov, Ráztoky, Stožok, Šlapkov, Kubičovský vrch, U Rekšov, Dibalová, Gajdicová, Mondíky, Na vrch, Janetková, U Mikundov, Lazy, Rúčkovské, Vavricovské, Príslop, U Kubačkov, Predná Šatina, U Buchtov, Vrch Rieka, Grúň, Lieskové, Skybíkovia, Rovienky, Urbarský les, Urosová, Grúň, U Baričákov

Miesto, okres Čadca:, 8 z 17

Lučiská, Na doline, Kykula, Za vrchom, Furmanec, Skala, Tomkovský vrch, Za vrchom, Nad Mačkom, U Sedalov, Pod Šatinou, Kornačovka, U Šuranov, Sidorky, Husľov, Lučanovská, Volárska, U Putkov, Závršie, Na Lazy, Panský Vrch, Drožčiakov vrch, Kysucká, Kubačkovské, Čerňanová, Baričákovský vrch, Kozárovka, Závršie, U Ritnošov, U Masnicov, Sojkovské, Liesková, Janitová, U Košinárov, Červená Hlina, Jeseníky, U Grušpierov, Do Vlčaka, Slančíkovia, Dolina, Pokrývky, Zahumenská grapa, Michalka, Na Vŕšku, Blažková, U Trhanov, Žulierovce, Novina, Fojtíková, Zátoka, Matúšovské, Medzi potokmi, Liskovia, Radvanovo, U Ďurkáčov, Na grúni, Boky, Na Kamenec, U Cipkov, Ostrica

Miesto, okres Čadca:, 9 z 17

Pod Zlámanou, Mračkov, U Gajdoši, U Hubov, Popod Salaji, Vyšné Kyčery, Židové, U Kormanov, Grúň, U Škuľavíka, Na skalke, Čelo, U Papučov, Maliarka, Šupalikovia, U Ťažkých, U Bakľa, Belkovské, U Salajov, Prihaliny, Pod Ohreškom, Hrady, Mičurské, Zastudnie, Gaborské, Hromadovia, Stopkovci, U Pajaši, Poľany, U Zajaca, UJaroša, U Roha, U Jantošíka, U Bernata, Popod Zlomiská, U Jantulov, Lieskovina, Muchovské, Za vrchom, Obora, U Cabajov, Nižná Starohradská, Pod Sečiskom polianky, Mackova, Strapáčova, Andrisova, Mackova, Peťková roľa, Kubešov vrch, Pastvova roľa, Boďová, Romaníkova roľa, Sobolova, Peťkovia a Pradenovia, Šumská roľa, Bubnová, Chalúpková, Romaníkova, Podolinská, Romaníkova

Miesto, okres Čadca:, 10 z 17

Vojtková mláka, Rača, Kotrisová, Peťkova roľa, Kotrisova u Lachov, Michalcovia, Mackovia na vrchu, Klanicovia, Srubitá, Sluková, Pokrývkova, Romaníkova, Čerchľa, Sabatka a Čerchľa, Sobolova, Hančinova, Peťková, Petkova roľa, Sečisko, Surovina, Šumska roľa, Harvelka, Rechtoríkovia, Ku Okresancu, Mihovia, Marunova roľa, Romanovia, Danková, Rusnákova roľa, Grapa prostredná, Zemanov zárubok, Šarady, Sporinský zárubok, Pavelkov zárubok, Krchovia, Hanzové jamky, Buchovci, Bardáčov zárubok, Rapčova Kúpnica, Pod grapom, Od Ricierovej, Banička, Bisahova, Rapčová Čerchľa, Na chmelovú Obšívaných, Pokrývková, Šadibolová hoľa, Judáci, Danihelka, Plešková, Pokrývkova, Nová Bystrica, Pod Starým dielom, Za Hohlovkami pri Čerchli, Timková, Halvonka, Škútovia, Za Muškovou mlákou, Mordárovia, Kubičinovia, Vyšné Uhliská - Briendové, Na Žihľave

Miesto, okres Čadca:, 11 z 17

Majeríčka, Ďuranovo, Pleškova, Oravský Beskyd na Demianovej, Nižné uhliská, Hlávkov zárubok, Pod Vyšnými Hohlovkami, Pod Smrekovkou, Ďuračkova roľa, Pastvova, Granátovia, V Skaličnom od Šimkovho, Pod Starým dielom v Tisovom, Vyšná Pleškova, Chvastkovci, Bystričné, Bardáčová, Balačín, Od Tisového, Od Šaradia, Danihlovci, Varínčak, Čepelovci, Bystričné, Bardačová, V Krchovom kúte, Matejašovia, Vyšná mohyla, Kašubov, Pavelkov, Vangorovia, Cadrov zárubok, Brandysovia, Pakšov, Klapuška, Starý diel, Staňovci, Kuricovia, Nad Kuricom, Janikovia, Kotrisova, Andrisova roľa, Marunovia, Jažovce, Jančulova kúpnica, Dutková, Gregušova Poľana, Ricierky, Turčianky, Timkova, V zrúbanom, Jelenčiakova Poľana, Hričov, Uhlisko, Sajdovia, Pod Kýčerou, Miškov zárubok, Na čele, Rusnáčky, Slezákova hoľa, Poništovci, Medzipríval, Škutky

Miesto, okres Čadca:, 12 z 17

Kornádkova dolina, Korčeková Čerchľa, Nad skopovou, Krištofovie, Kotvasovia, Od príslopka, Kráľovská, Pod Kýčerou - Lysičanove konce, Novosad, Kúpnica na Skopovej, Martinsko - Zemanov hon, Kyčerky, Košariská, Pálenice, Mackurovia, Zadná grapa, Sajdovia, Rechtoríkova Poľana, Holešovia, Čavajdovia, Cádrovia, Pod Brýzgalkami, Prival, Zadný Májov, Šarady, Mohylovia, Šaradia, Sajdov zárubok, Beskyd pri Trojačke, Medzi Hohlovkami, Klátie, Skaličianky, Vyšná Starohradská, Bardačov zárubok, Baníkov zárubok, Na Cabajku, U Labušov, Pinčiarovci, Andrisová, Pastvy, Podhybov zárubok, Frančiakov, Chmúrovia, Nová Bystrica, Mordárky, Lučiaková Romaníková, Prostredná Slezácka hoľa, Nemcovia, Poništovia, Berešova, Kotrisova, Rusňačky, Pod Vlčovou, U Brandýsov, Skopová na Neslúchanom, Kasakovia, Martinskov zárubok, Romanov, Na Hvizdákovo, V Májovom grúni

Miesto, okres Čadca:, 13 z 17

Holienčinovia, Peťková, Pokrývkova, Flajšová, Korčekova, Chmúrov jarok, Gemeľov, Pod Vartiskom, Kotriská, Mrvova, Pod Cabajkou, Marunove konce, Hohlovky, Poľana, Budín, Pokrývkova roľa, Polianka, Mazúrove lazy, Vartisko pod Mrvovou Kikulou, Hruškuliakovia, Pleškov Nižná, Frančiakov zárubok, Talapkov zárubok, Timkova roľa, Za Medvedím ku Studenej vode, Chalúpkova, Brhlovky, Podháj, Šumská, Dávidíkova Kýčerka, Pod Suchá, Nižná Pleškova, Oravcov zárubok, Pastvova, Smrtovisko, Vychylovská hoľa, Do Bystričného, Pri Hohlovkách, Cholvarky za Cabajku, Na Smrekovcoch, Jančulova roľa, Ricierova, Buchova hora, Korčeková, Ondráška, Rusnácka roľa pod starým dielom, U Priščov, Frančiakov, Hlávkov zárubok, Chmúrová, Labošovci, Nad Kýčerou, Marunova roľa, Kurkula, Jamy, Oravcov zárubok, Talapková hoľa, Rusňákova, Kašubov zárubok, Nová cesta, Plešková Vyšná, Bisahová

Miesto, okres Čadca:, 14 z 17

Barbačov, Riečnica, Riečne, Skaličné, Jantošov zárubok, Repisko, Úplaz, Ostrý vŕšok, Rusňákova, Na Neslúchanom, Rajnohová jamka, Buková, Dávidička, Ponad Čipčík, Štrbova kúpnica, Novosadovci, Žihľavy, Švajcovia, Od Pokrývkovej, Rajnohova jamka, Pod Repiskom, Čerchľa medzi Slezáckymi lúkami, Martiniskov zárubok, Miškov a Oravcov, Zajacovia, Ďuriškovci, Vlčová, Sobolova, Boďova Poľana, Bystričné, Strapáčova roľa, Chmelové, Klieštovia, Petreková, Predná grapa, Jurkov, Mláky, Kolenove Brýzgalky, Jelenčiakova Kýčerka, Surovcovia, Dielnice, Rožňov, Javorníky, Furmanec, Pustky, Ricierova hoľa, Ráztoky, Pod grapy, Kotlina, Romanov zárubok, Janečkov, Noviny, Na chmeľovú, U Strýčka, Za vrchami, Potočiská, Jedloviná, Na grúň, Kortisova roľa, Na grúnik

Miesto, okres Čadca:, 15 z 17

Vŕšok, Pod Poľanou, Kolibiská, U Bordža, Frančiakov Hlávkov zárubok, Vápenica, Žiar, Horné Dielnice, Kopec, Májov grúň, Na grúni, Kýčerky, Čerchľa, Za Valy, Tŕstie, Ráztoky, Štrbáky, Janečkov zárubok, Kravárčisko, Ferkov zárubok, Višňakov zárubok, Jendrišákov zárubok, U Chlebka, Kvičalíková, Školov zárubok, Lusňakov zárubok, Trliková, Špalkov zárubok, Šimrov, Mazurová, Kubanovia, Tukáreň, Dirgasov zárubok, Drapov zárubok, Pod Šance, Sucháňov zárubok, Kubanov zárubok, Mackovky, Rovne, Komanková, Kyčera, Hrošová, Gajdošov zárubok, Mrožkovanov zárubok, U Slováka, Ryboňov zárubok, Vygrisov zárubok, Kišikov zárubok, Solisko, Kučakov zárubok, Baríková, Mravcová, Rovná, Maslákov zárubok, Dunajovcov zárubok, Liptovka, Michalkov zárubok, Dunajcov zárubok, Blahutová, Gáborov zárubok

Miesto, okres Čadca:, 16 z 17

U Kubušov, Mičovka, Mazúrová, Chabroňová, Gabanov zárubok, Urbanov zárubok, V Konci, Čertežanská Magura, Jurgačov zárubok, Bacmaňákov zárubok, Purková, Pazderov zárubok, Pod Chatou, Pečarkov zárubok, Maslákov zárubok, Grapa, Zákopčanský zárubok, Opialová, U Zemanov, Pod Valy, Čertež, Nezgulova, Vošteňačka, Purašova Dlhá, Cibulková, Čamborkov zárubok, U Fučkov, Pod Húšťou, Vavrovia, Ďuritský, Mikovský háj, Za vrchom, Drabov zárubok, Vyšný Koniec, Michalkov, Mroščakov zárubok, Porubiská, Jaškovský, Rudiaskovci, Hrubý buk, Mičkov zárubok, Za vŕškom, Samuhlovia, Madajovské vrchy, U Ondrejkov, Medzi vŕškami, Soviarová, Podjavorová, Skaličanský, Zadná lúka, Rybáre, Poľany, Vranovský, Veľký Polom, U Šustka, Vaškovský, Obecná hájnica, U Zmiatka, Knapov zárubok, Razuľa

Miesto, okres Čadca:, 17 z 17

U Srničkov, Predmieranka, Grúnik, Štefúnov, Zadky, Mikovský grúň, Labantský, Hliňanov vrch I.diel, Nad Pšigom, Hruškova skala, Hliňanov vrch, U Šamajov, Schodná voda, Kopáčkov zárubok, Kykula, Marcov kopec, Osobité, Marcová jama, Skotňa, Comorková, Vranovský, Bednárska, Panské, U Zizov, U Červienkov, Vrščiarska, lyžiarsky vlek, Kocúrova kyčerka, Uhrovo závodie, Kopce, Vojtkov vrch, Hanzľov, Tabačský, Klokočov, Hvizdov grúň, Chlebkov zárubok, Jedličník, Mišova, U Plaskúrov, Hladká

miesto inde

Nová Bystrica (346x), Vysoká nad Kysucou (157x), Klokočov (155x), Zákopčie (128x), Makov (128x), Turzovka (120x), Korňa (101x), Čadca (97x), Dlhá nad Kysucou (95x), Oščadnica (87x), Riečnica (80x), Staškov (71x), Harvelka (71x), Horelica (59x), Stará Bystrica (57x), Svrčinovec (56x), Olešná (51x), Turkov (40x), Čierne (38x), Zborov nad Bystricou (37x), Podvysoká (36x), Klubina (34x), Radôstka (28x), Krásno nad Kysucou (27x), Dunajov (21x), Burkov vrch (16x), Raková (14x), Skalité (14x)
miesto v Nová Bystrica
miesto v Vysoká nad Kysucou
miesto v Klokočov

Podobné, okres Čadca:

1883x turistika, 1342x miesto, 259x orientačný bod, 82x turistické informácie, 43x orientačná mapa, 33x strom, 30x chranený strom, 24x prístrešok, altánok, 22x poľovnícky posed, 15x atrakcia, 12x ohnisko, 9x miesto na piknik, 6x studňa, 4x komín, 2x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Čadca

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-cadca.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.