Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Kysuce » okres Čadca » turistika » miesto

Miesto, okres Čadca

Miesto v okres Čadca

V okres Čadca sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Čadca:, 1 z 17

U Berčáka, U Hlubiny, Roveň, U Janka, Muňakov zárubok, Pavlíkovia, Pustovník, U Solikov, U Hoľamy, Gabrišov zárubok, U Veščarov, U Cipárov, Dolný Kelčov, Ovčovce, U Dodulov, Podlieskova, U Sojkov, Na Michalke, Sidorky, Dučkov, U Žilinčiarov, U Veselkov, U Šupíkov, U Kadákov, Zadná Šatina, U Šulanov, Vŕšok, U Chalanov, Jedľovník, Závodie, Turkov, U Kubalov, Dybalka, U Kuchajdov, Zlámana, Jančulova, Pod Skalinou, Raganov mlyn, Redika, Škradné, U Majtána, U Romančíka, U Mozolíka, Mindákovci, U Maľovaníka, U Červenčíka, U Muchu, U Hulíka, U Lacov, U Bľačov, U Pistovčaka, U Cisárika, U Dzurinov, Hrehušky, Grenovia, Kišovia, Martakovia, U Bogáni, U Mackov, U Halgaši

Miesto, okres Čadca:, 2 z 17

Kozovia, U Ninikov, U Nuchalov, Lachovia, Chalúpkova roľa, Talapkovia, Holienkovia, U Sobolov, Mazúrovia, Centrum (Čadca), Klin, Šadibolovia, Na doline, Červeňovia, Pochybov zárubok, Mackova roľa, Sporinskovia, Miškovia, Holienkova, Sobolová, Brhlová, Mančarské, Nová Bystrica, Hančinovia, Rečenová, Granátov zárubok, U Valcuhov, Fulierovia, Brodkove, Jančulovia, Burkov vrch, Kosariska, Slukov zárubok, Vysne Sutarovce, Pišojovia, U Klimka, Harvelka, Nemčákov zárubok horný, U Bargarov, U Kulov, Nizne Sutarovce, U Pantokov, Dedovka, Konarovci, Kubínov zárubok, Závodskovia, Turkov, U Tuhovcaka, Šulganov zárubok, U Okuliari, U Lacuchov, Kovalkove, Pri píle, U Haľamy, U Vojtkov, Čerňanka, Vrchpriehona, Za chrasť, Mrožčakov zárubok, Kučákov zárubok, Pod bučky

Miesto, okres Čadca:, 3 z 17

U Muchy, Švancari, U Bordža, Kubušov zárubok, Lazy, U Tabacikov, U Bublov, Janečkov, Chlebov zárubok, Taranovia, Janelov zárubok, U Ptáka, Rovienky, Sirov zárubok, Papíkovci, U Janeskov, Pavlíkovci, Na Rovienky, Fojtovo závodie, Cudnákovci, U Bernátov, Gachovia, U Mudríkov, Kianice, Biely Kríž, Kadurovci, Revajov zárubok, Nižné Košariská, U Belajov, Bebčákovci, Bartková, U Varmusov, Rybarie Rástoka, Vyšné Hraničky, U Zajacov, U Privarčáka, Partizánska, U Marcov, Mročkovci, Škorovci, Vyšné Košariská, Kozov zárubok, Vyšné Riečky, Frolovia, U Papíkov, U Mazurov, U Trojákov, Flašíkovci, U Gablasov, Didkovia, Tutkovia, U Sivákov, Blažkovci, Slivkovský, U Hrušky, U Flintov, U Tuščákov, U Plechov, U Holešov, U Jakubov

Miesto, okres Čadca:, 4 z 17

Banské, U Vojtkov, Mazurský, Birkovia, Gáborovia, U Nekorancov, U Stavinohov, U Holých, Hoľa, Zelenovci, U Učníkov, U Ježíkov, U Čuboňov, Zbunovia, Šemrovia, Kľukovia, U Šopora, U Fujakov, U Lukosekov, Gondekovci, Žiar, U Vnukov, Hažíci, Sopkov, Kavičakovia, U Polievkov, Karbašovci, Cabukovia, U Benkov, U Jančíkov, U Cudrákov, U Madajov, Pupišovia, Rovňanov, Hlinovia, U Haferov, U Dedičov, U Michaliskov, Kukovia, U Prasličákov, Kádašová, Peciari, Varmusovci, Trnkovia, U Cisárikov, U Kordišov, U Kurucov, Balogovia, Nižné Riečky, Hanušovia, U Horníkov, Ridzákovia, Gacovci, Uhrová, U Polčákov, Tarabovia, U Holazov, U Chylíkov, Dorociakovci, Filovia

Miesto, okres Čadca:, 5 z 17

U Grňákov, Javorovci, Dudkovci, Hlavice, Krátkovia, Pleškovia, U Stopkov, U Kontrov, U Polkov, Balalovia, Rašťakovia, U Škrabákov, Ryšovia, U Siheľňov, U Kovolikov, U Bednárov, Romanovia, U Bajakov, Fuskov, U Sobkov, U Pantokov, Cenigovia, Hulákovia, Lobodášovci, U Koniarov, Grúnik, U Haferov, Zjavkovia, U Stuchlíkov, Pod Pálenicou, U Šubíkov, Ficková, U Novákov, Na Kasárni, Hlobíci, U Kľukov, Potociarske, Rybarie u Paľucha, Lankovia, Kotliny, Hrošovci, U Prpov, Ústredie, Šimulacká, U Bigošov, U Trebulov, U Ninikov, U Beloňov, U Valičkov, Čerňanka, U Makynov, Golisovia, U Kovalov, U Paluchov, Dlhé, Ústredie, Pololešná, Zadné Kršlisko, U Nižných Labajov, Zmatkovia

Miesto, okres Čadca:, 6 z 17

Prachári, Riečky, U Ganderákov, Husárovia, Korytová, U Holákov, U Hluchov, Frolovia, Kanisov, Hruškovia, Chrensčov, Fickovia, U Sobčakov, Chrobákovia, U Papajov, Kubišovia, Zapeklová I, Nádolie, U Jašov, Jama, Priečnica, Badžgoňovia, Gajdošovia, Kovale, Jarošovia, U Bajcarov, U Slivky, Murašonky, U Malika, Jendriskovci, U Boháčikov, Šľahorka, Daždené, U Škorníka, Nižní Slezákovci, Korňanka, U Pupikov, U Bugalov, Komaníková, U Bugalov, U Jašulkov, Gajdošovci, Škorňov Grúň, Sučikovci, U Fojtika, Sobčákovci, U Varmusa, U Škulkov, U Belajov, Chýlikovci, U Chajdov, U Fojtíkov, U Malichera, Bajcarovia, Ďurajčíkovci, U Vyšných Slezákov, Truchlíkovci, Srníčkovci, U Mikovčakov, Lietava

Miesto, okres Čadca:, 7 z 17

U Smažákov, U Šuľcov, U Muchov, U Malicherov, U Boháčov, Študentovci, U Sadlekov, U Majtánov, Bytčankovia, Dubačovci, U Zajacov, U Kríža, Živčáková u Majtana, Kopanice, U Jančikov, Lovásovia, U Zelenkov, U Tomašov, Na breh, Dlhovanská, Sventkov zárubok, Snuška, U Vojtov, Rubaň, Ščibalov, Pitkové, Pri mostiku, Madajka, Zadky, Radvanky, Grapy, Kykula, Gorilov, Zadné jamy, Podolákov, Gorilov, Margušov, Mičov, Valkov vrch, Oselné, pod Kamennou, Valkov, Predné jamy, Vysoký breh, Hažov, Kopčisko, Janoška, Gerov, Stožok, Šlapkov, Ráztoky, Vavricovské, Pod Šatinou, Lazy, Na Lazy, Urbarský les, Volárska, Janetková, Drožčiakov vrch, Janitová

Miesto, okres Čadca:, 8 z 17

Kozárovka, Na doline, Skybíkovia, U Košinárov, Lučiská, U Sedalov, Čerňanová, Za vrchom, Grúň, Panský Vrch, Príslop, Lučanovská, Baričákovský vrch, Urosová, Rúčkovské, U Ritnošov, Gajdicová, U Šuranov, Na vrch, U Masnicov, Vrch Rieka, Rovienky, Závršie, Červená Hlina, Liesková, Mondíky, Sojkovské, Predná Šatina, Kubačkovské, Grúň, Kysucká, Nad Mačkom, Závršie, Kykula, Husľov, Lieskové, U Baričákov, U Putkov, U Mikundov, Furmanec, U Rekšov, Kubičovský vrch, Dibalová, Za vrchom, Skala, Tomkovský vrch, Kornačovka, U Kubačkov, U Buchtov, Sidorky, Matúšovské, Blažková, Medzi potokmi, Michalka, U Grušpierov, Na Kamenec, Do Vlčaka, Slančíkovia, Liskovia, U Cipkov

Miesto, okres Čadca:, 9 z 17

U Trhanov, Ostrica, Radvanovo, U Ďurkáčov, Zahumenská grapa, Žulierovce, Dolina, Boky, Na grúni, Na Vŕšku, Pokrývky, Zátoka, Jeseníky, Novina, Pod Zlámanou, Fojtíková, Gaborské, Zastudnie, Dlhé hony, Belkovské, Maliarka, U Zajaca, Popod Salaji, Čelo, U Roha, Židové, U Salajov, U Papučov, Pod Ohreškom, U Bakľa, Mičurské, UJaroša, Poľany, U Hubov, Hrady, Prihaliny, U Gajdoši, Stopkovci, Šupalikovia, U Škuľavíka, U Ťažkých, Vyšné Kyčery, Mračkov, U Kormanov, U Pajaši, Grúň, Na skalke, Hromadovia, Obora, Popod Zlomiská, Lieskovina, U Jantošíka, Za vrchom, Muchovské, U Jantulov, U Bernata, Senkov, Blažkova jama, U Cabajov, Peťková roľa

Miesto, okres Čadca:, 10 z 17

Chalúpková, Nižná Starohradská, Šumská roľa, Kubešov vrch, Sečisko, Peťková, Sobolova, Hančinova, Boďová, Andrisova, Pastvova roľa, Rača, Podolinská, Peťkova roľa, Mackova, Sobolova, Romaníkova, Mackova, Sabatka a Čerchľa, Romaníkova roľa, Peťkovia a Pradenovia, Petkova roľa, Kotrisová, Šumska roľa, Pokrývkova, Vojtková mláka, Srubitá, Sluková, Romaníkova, Čerchľa, Strapáčova, Mackovia na vrchu, Kotrisova u Lachov, Romaníkova, Klanicovia, Pod Sečiskom polianky, Surovina, Bubnová, Michalcovia, Pokrývková, Brhlovky, Nad skopovou, Cadrov zárubok, Frančiakov zárubok, Podhybov zárubok, Zadný Májov, Janikovia, Pálenice, Sajdovia, Sajdov zárubok, Uhlisko, Rapčová Čerchľa, Čepelovci, Za Medvedím ku Studenej vode, Buchovci, Pod Cabajkou, Marunove konce, Danková, Kubičinovia, Pod Vyšnými Hohlovkami, Danihlovci, Matejašovia, Poľana

Miesto, okres Čadca:, 11 z 17

Kašubov, Pavelkov, Košariská, Pod Kýčerou, Holienčinovia, Hanzové jamky, Timkova roľa, Nová Bystrica, Flajšová, V Májovom grúni, Korčeková Čerchľa, Bystričné, Bardáčová, Pokrývkova, Marunovia, Andrisova roľa, Ricierky, Šarady, Frančiakov, Cádrovia, Baníkov zárubok, Mordárky, Medzi Hohlovkami, Lučiaková Romaníková, Romanovia, Rusnákova roľa, Mackurovia, Pokrývkova roľa, Martinsko - Zemanov hon, Timková, U Labušov, Jelenčiakova Poľana, Medzipríval, Za Muškovou mlákou, Kyčerky, Sajdovia, Nemcovia, Skopová na Neslúchanom, Banička, Staňovci, Bystričné, Bardačová, Jažovce, Varínčak, Pod grapom, Vyšná mohyla, Pokrývkova, Mohylovia, Bisahova, Na chmelovú Obšívaných, U Brandýsov, Mazúrove lazy, Romanov, Kasakovia, Šaradia, Šadibolová hoľa, Kotrisova, Vyšná Starohradská, Skaličianky, Čavajdovia, Hohlovky, Marunova roľa, Podháj

Miesto, okres Čadca:, 12 z 17

Klapuška, Mordárovia, Mihovia, Jančulova kúpnica, Na Žihľave, Rusnáčky, Sporinský zárubok, Za Hohlovkami pri Čerchli, Šarady, Oravský Beskyd na Demianovej, Pleškova, Škútovia, Vartisko pod Mrvovou Kikulou, Pod Starým dielom, Pod Vartiskom, Klátie, Turčianky, Timkova, Budín, Krchovia, Na Cabajku, Vyšné Uhliská - Briendové, Pleškov Nižná, Granátovia, Hlávkov zárubok, Od príslopka, V Krchovom kúte, Od Ricierovej, Zadná grapa, Mrvova, Halvonka, Zemanov zárubok, Talapkov zárubok, Ďuranovo, Martinskov zárubok, Kuricovia, Od Šaradia, Dutková, Pastvy, Rechtoríkovia, Gregušova Poľana, Prival, Pinčiarovci, Pod Starým dielom v Tisovom, Na Hvizdákovo, Krištofovie, Novosad, Berešova, Judáci, Nová Bystrica, Brandysovia, Balačín, Bardáčov zárubok, Pod Vlčovou, Pod Brýzgalkami, Vyšná Pleškova, Na čele, Kornádkova dolina, Chmúrovia, Pavelkov zárubok

Miesto, okres Čadca:, 13 z 17

Danihelka, Vangorovia, Majeríčka, Andrisová, Prostredná Slezácka hoľa, Korčekova, Miškov zárubok, Chvastkovci, Kráľovská, Od Tisového, Bardačov zárubok, Pod Smrekovkou, Nad Kuricom, Holešovia, Beskyd pri Trojačke, Pastvova, V zrúbanom, Kúpnica na Skopovej, Chalúpkova, Plešková, Ku Okresancu, Poništovia, Pod Kýčerou - Lysičanove konce, Kotriská, Poništovci, Gemeľov, Šumská, Hruškuliakovia, Ďuračkova roľa, Hričov, Nižné uhliská, Chmúrov jarok, Grapa prostredná, Kotrisova, Kotvasovia, Rechtoríkova Poľana, Starý diel, Rapčova Kúpnica, Rusňačky, V Skaličnom od Šimkovho, Peťková, Pakšov, Slezákova hoľa, Škutky, Polianka, Martiniskov zárubok, Kolenove Brýzgalky, Repisko, Jantošov zárubok, Surovcovia, Labošovci, Cholvarky za Cabajku, Ďuriškovci, Zajacovia, Miškov a Oravcov, Rusnácka roľa pod starým dielom, Štrbova kúpnica, Talapková hoľa, Vychylovská hoľa, Úplaz

Miesto, okres Čadca:, 14 z 17

Ponad Čipčík, Dávidička, Žihľavy, Boďova Poľana, Ondráška, Mláky, Skaličné, Petreková, Pri Hohlovkách, Klieštovia, Marunova roľa, Nová cesta, Rajnohová jamka, Frančiakov, Hlávkov zárubok, Oravcov zárubok, Jamy, Vlčová, Novosadovci, Smrtovisko, Plešková Vyšná, Barbačov, Nižná Pleškova, Bisahová, Kurkula, Chmúrová, Rusňákova, Riečnica, Pod Repiskom, Jančulova roľa, Čerchľa medzi Slezáckymi lúkami, Švajcovia, Chmelové, Bystričné, Ricierova, Na Smrekovcoch, Dávidíkova Kýčerka, Od Pokrývkovej, Riečne, Kašubov zárubok, Rusňákova, Strapáčova roľa, Nad Kýčerou, Buchova hora, Do Bystričného, Rajnohova jamka, Oravcov zárubok, Korčeková, Sobolova, Jelenčiakova Kýčerka, Ostrý vŕšok, Jurkov, Buková, Predná grapa, Pod Suchá, Pastvova, Na Neslúchanom, U Priščov, Kotlina, Kolibiská, Za Valy

Miesto, okres Čadca:, 15 z 17

U Strýčka, Na grúni, Kopec, Ráztoky, Frančiakov Hlávkov zárubok, Dielnice, Rožňov, Štrbáky, Na grúnik, Horné Dielnice, Na chmeľovú, Ráztoky, Vápenica, Tŕstie, Žiar, Na grúň, Romanov zárubok, Kortisova roľa, Čerchľa, Pustky, Furmanec, Pod grapy, Za vrchami, Jedloviná, Pod Poľanou, Vŕšok, Májov grúň, Kýčerky, Javorníky, Noviny, Potočiská, Ricierova hoľa, Ryboňov zárubok, Solisko, Gajdošov zárubok, Rovná, Tukáreň, Urbanov zárubok, Višňakov zárubok, Liptovka, Dirgasov zárubok, Lusňakov zárubok, U Chlebka, Čertež, Drapov zárubok, Vošteňačka, Šimrov, Pod Šance, Mazurová, Mravcová, Komanková, Mazúrová, Kravárčisko, Zákopčanský zárubok, Špalkov zárubok, Gabanov zárubok, Rovne, Jurgačov zárubok, Michalkov zárubok, Vygrisov zárubok

Miesto, okres Čadca:, 16 z 17

U Kubušov, Jendrišákov zárubok, Baríková, Školov zárubok, Purková, Dunajovcov zárubok, Ferkov zárubok, Janečkov zárubok, Kyčera, V Konci, Gáborov zárubok, U Zemanov, Čertežanská Magura, Hrošová, Grapa, Pod Valy, Kišikov zárubok, Mrožkovanov zárubok, U Slováka, Pečarkov zárubok, Nezgulova, Mičovka, Trliková, Dunajcov zárubok, Opialová, Pazderov zárubok, Maslákov zárubok, Blahutová, Kubanov zárubok, Sucháňov zárubok, Maslákov zárubok, Bacmaňákov zárubok, Mackovky, Kučakov zárubok, Pod Chatou, Kvičalíková, Chabroňová, Kubanovia, Mroščakov zárubok, Panské, Nad Pšigom, Hladká, Barborovo závodie, U Ondrejkov, Zapeklová, Drabov zárubok, Hliňanov vrch, Hvizdov grúň, U Fučkov, Horská, Mišova, Kliešťovská, Knapov zárubok, lyžiarsky vlek, Marcov kopec, Rybničiská, Štefúnov, Klokočov, Vranovský, Jedličník

Miesto, okres Čadca:, 17 z 17

Čamborkov zárubok, Vranovský, Razuľa, Kornica, Kopáčkov zárubok, U Stančov, Kykula, Uhrovo závodie, Veľký Polom, Rybáre, Schodná voda, V jame, U Červienkov, U Zizov, Plešikova kyčerka, Vyšný Koniec, Pod grúňom, Zajacove, Hanzľov, Michalkov, Vaškovský, Repková, Kalužnický, Kocúrova kyčerka, Osobité, Cibulková, Mikovský háj, U Šamajov, Soviarová, Holesove, Rudiaskovci, Pod Húšťou, Za vŕškom, Hrubý buk, Skotňa, U Plaskúrov, Zadky, U Srničkov, Brestová, Skaličanský

miesto inde

Nová Bystrica (346x), Vysoká nad Kysucou (157x), Klokočov (157x), Makov (135x), Zákopčie (128x), Turzovka (120x), Korňa (101x), Čadca (97x), Dlhá nad Kysucou (95x), Oščadnica (88x), Riečnica (80x), Staškov (71x), Harvelka (71x), Stará Bystrica (59x), Horelica (59x), Svrčinovec (56x), Olešná (51x), Čierne (40x), Turkov (40x), Zborov nad Bystricou (37x), Podvysoká (36x), Klubina (34x), Radôstka (28x), Krásno nad Kysucou (27x), Dunajov (21x), Burkov vrch (16x), Skalité (15x), Raková (14x)
miesto v Nová Bystrica
miesto v Vysoká nad Kysucou
miesto v Klokočov

Podobné, okres Čadca:

1931x turistika, 1345x miesto, 279x orientačný bod, 86x turistické informácie, 45x orientačná mapa, 33x strom, 30x chranený strom, 25x poľovnícky posed, 24x prístrešok, altánok, 15x miesto na piknik, 13x atrakcia, 13x ohnisko, 8x pamätník, bojisko, 8x studňa, 7x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Čadca

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-cadca.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.