Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Kysuce » okres Čadca » turistika » miesto

Miesto, okres Čadca

Miesto v okres Čadca

V okres Čadca sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Čadca:, 1 z 17

U Berčáka, U Hlubiny, U Hoľamy, U Janka, U Cipárov, U Solikov, Dolný Kelčov, Roveň, Ovčovce, Muňakov zárubok, U Dodulov, Pavlíkovia, U Veščarov, Gabrišov zárubok, Pustovník, Podlieskova, Sidorky, U Kubalov, U Kadákov, U Žilinčiarov, Jedľovník, Dučkov, U Šupíkov, Na Michalke, Závodie, U Šulanov, U Sojkov, U Veselkov, Turkov, Vŕšok, Zadná Šatina, U Chalanov, Dybalka, U Kuchajdov, Zlámana, Pod Skalinou, Redika, Škradné, U Romančíka, U Majtána, U Mozolíka, U Maľovaníka, Mindákovci, U Červenčíka, U Pistovčaka, U Bľačov, U Cisárika, U Lacov, U Muchu, U Dzurinov, U Hulíka, Hrehušky, Jančulova, Martakovia, Grenovia, Kišovia, Kozovia, Raganov mlyn, U Bogáni, U Halgaši

Miesto, okres Čadca:, 2 z 17

U Mackov, Burkov vrch, U Nuchalov, Rečenová, U Ninikov, Lachovia, Chalúpkova roľa, Holienkovia, Talapkovia, Strapáčovia, Hančinovia, Rajnohovia, Centrum (Čadca), Sobolovia, Veľký potok, Mazúrovia, Sobolová, Brhlová, Klanicovia, Holienkova, Miškovia, Mackovia, Šadibolovia, Pastvovia, Červeňovia, Sporinskovia, Na doline, Klin, Pochybov zárubok, Turkov, Kosariska, Jančulovia, Mančarské, U Pantokov, Granátov zárubok, Fulierovia, U Valcuhov, Vojtkovia, Nová Bystrica, Kohútovia, Pri píle, Kovalkove, Nemčákov zárubok horný, Harvelka, Pišojovia, Slukov zárubok, Vysne Sutarovce, Kubínov zárubok, Závodskovia, Nizne Sutarovce, U Vojtkov, Dedovka, U Tabacikov, Brodkove, U Kulov, Šulganov zárubok, U Lacuchov, U Haľamy, U Bublov, Vrchpriehona, Kučákov zárubok

Miesto, okres Čadca:, 3 z 17

Švancari, U Klimka, Konarovci, Pod bučky, Lazy, Mrožčakov zárubok, Chlebov zárubok, U Okuliari, Kubušov zárubok, Taranovia, U Bargarov, U Tuhovcaka, U Muchy, Čerňanka, U Bordža, Za chrasť, Janečkov, Janelov zárubok, U Ptáka, Sirov zárubok, Rovienky, U Privarčáka, Bebčákovci, Pavlíkovci, Na Rovienky, U Janeskov, Bartková, Rybarie Rástoka, Kadurovci, Papíkovci, Vyšné Hraničky, U Mudríkov, Biely Kríž, Gachovia, U Belajov, Fojtovo závodie, Revajov zárubok, Cudnákovci, U Zajacov, Kianice, U Varmusov, U Bernátov, Nižné Košariská, Škorovci, Kozov zárubok, Partizánska, U Marcov, Vyšné Košariská, Mročkovci, Ridzákovia, U Polievkov, U Jančíkov, U Dedičov, Kukovia, Kľukovia, U Plechov, U Holazov, Kanisovia, U Prasličákov, U Benkov

Miesto, okres Čadca:, 4 z 17

Kavičakovia, U Jakubov, U Papíkov, U Holešov, Blažkovci, Varmusovci, Peciari, U Vojtkov, U Kordišov, U Vnukov, Sobolčinovia, U Cudrákov, Hlinovia, Nižné Riečky, Mazúrovia, Karbašovci, Zbunovia, U Haferov, Gáborovia, U Čuboňov, Didkovia, U Učníkov, U Holých, Skaličanovia, Birkovia, Hanušovia, Slivkovia, U Hrušky, Cabukovia, U Horníkov, U Fujakov, U Tuščákov, Zelenovci, Sopkov, Ďuritskí, U Michaliskov, Gondekovci, U Chylíkov, Flašíkovci, Frolovia, U Polčákov, Trnkovia, U Trojákov, Hoľa, Šemrovia, U Cisárikov, Tutkovia, U Ježíkov, U Flintov, Tarabovia, U Stavinohov, U Lukosekov, Balogovia, Pupišovia, Gacovci, Jaškovia, Rovňanov, U Gablasov, Hažíci, U Nekorancov

Miesto, okres Čadca:, 5 z 17

U Kurucov, Vyšné Riečky, U Sivákov, Uhrová, Žiar, U Madajov, U Šopora, Kalužníkovia, U Mazurov, Banské, Lobodášovci, U Siheľňov, U Haferov, U Kovolikov, U Bednárov, U Stuchlíkov, U Koniarov, Filovia, Ryšovia, Romanovia, U Škrabákov, Krátkovia, Dudkovci, Balalovia, Dorociakovci, U Bajakov, Cenigovia, U Sobkov, U Kontrov, Fuskovia, Pleškovia, U Grňákov, U Polkov, Rašťakovia, Zjavkovia, U Pantokov, Javorovci, U Stopkov, Grúnik, Hlavice, Ficková, Hlobíci, U Trebulov, U Bigošov, U Šubíkov, Horkovia, Pod Pálenicou, Kadášovia, Rybarie u Paľucha, Potociarske, Na Kasárni, Lankovia, Panákovia, U Prpov, U Ninikov, U Kľukov, Kliešťovia, Hrošovci, Kotliny, Šimulacká

Miesto, okres Čadca:, 6 z 17

U Beloňov, U Novákov, Ústredie, Ústredie, Golisovia, Zadné Kršlisko, Pololešná, U Makynov, U Nižných Labajov, U Kovalov, U Paluchov, Dlhé, U Valičkov, Čerňanka, Hulákovia, U Papajov, U Ganderákov, U Hluchov, Zmatkovia, Hruškovia, Kubišovia, Frolovia, Riečky, Prachári, Fickovia, U Sobčakov, Korytová, Chrensčov, U Holákov, Chrobákovia, Husárovia, U Jašov, Priečnica, Zapeklová I, Gajdošovia, U Bajcarov, Badžgoňovia, Jama, U Slivky, Jarošovia, Nádolie, Kovale, Truchlíkovci, Škorňov Grúň, U Vyšných Slezákov, U Fojtíkov, U Boháčikov, U Malichera, Sučikovci, Jendriskovci, Chýlikovci, Bajcarovia, U Škorníka, U Varmusa, Komaníková, Daždené, Murašonky, U Pupikov, Korňanka, Gajdošovci

Miesto, okres Čadca:, 7 z 17

Ďurajčíkovci, Šľahorka, U Bugalov, U Škulkov, U Jašulkov, U Belajov, U Chajdov, U Bugalov, Sobčákovci, U Fojtika, Nižní Slezákovci, U Malika, U Sadlekov, Srníčkovci, U Majtánov, U Boháčov, Lietava, U Šuľcov, U Mikovčakov, Bytčankovia, U Muchov, U Smažákov, U Malicherov, Študentovci, Živčáková u Majtana, Kopanice, U Zelenkov, Lovásovia, U Kríža, U Zajacov, U Jančikov, Dubačovci, U Tomašov, Na breh, Dlhovanská, Sventkov zárubok, Snuška, U Vojtov, Oselné, Predné jamy, Ščibalov, Grapy, Zadné jamy, Janoška, Mičov, Valkov vrch, Kykula, Vysoký breh, Gorilov, Gorilov, Radvanky, pod Kamennou, Podolákov, Pitkové, Pri mostiku, Kopčisko, Gerov, Zadky, Hažov, Margušov

Miesto, okres Čadca:, 8 z 17

Rubaň, Madajka, Valkov, Stožok, Šlapkov, Ráztoky, Urbarský les, Drožčiakov vrch, Za vrchom, Dibalová, Furmanec, Na Lazy, Urosová, Husľov, Sojkovské, Lučiská, U Ritnošov, Baričákovský vrch, U Baričákov, Príslop, Predná Šatina, U Rekšov, Liesková, Kubičovský vrch, U Kubačkov, Panský Vrch, Janitová, Lazy, Kornačovka, U Mikundov, U Masnicov, Závršie, Lučanovská, Kykula, U Putkov, Mondíky, Volárska, Skybíkovia, Grúň, Na vrch, Závršie, Červená Hlina, Rúčkovské, Na doline, Nad Mačkom, Janetková, Kozárovka, Čerňanová, Skala, Vavricovské, Za vrchom, Lieskové, Grúň, U Šuranov, Pod Šatinou, Vrch Rieka, U Sedalov, U Buchtov, Tomkovský vrch, Sidorky

Miesto, okres Čadca:, 9 z 17

U Košinárov, Kysucká, Gajdicová, Kubačkovské, Rovienky, Ostrica, Radvanovo, Na grúni, U Ďurkáčov, Medzi potokmi, U Grušpierov, Na Vŕšku, Michalka, Matúšovské, Fojtíková, Boky, Novina, Zátoka, U Cipkov, Žulierovce, Zahumenská grapa, Jeseníky, Slančíkovia, Do Vlčaka, Blažková, U Trhanov, Na Kamenec, Pod Zlámanou, Dolina, Liskovia, Pokrývky, U Zajaca, Na skalke, Popod Salaji, Belkovské, U Ťažkých, Hromadovia, Dlhé hony, U Bakľa, Prihaliny, U Papučov, Mračkov, Gaborské, Grúň, Židové, U Roha, U Gajdoši, U Hubov, UJaroša, Mičurské, Hrady, Maliarka, Stopkovci, U Pajaši, Šupalikovia, U Salajov, Zastudnie, U Kormanov, Poľany, U Škuľavíka

Miesto, okres Čadca:, 10 z 17

Čelo, Vyšné Kyčery, Pod Ohreškom, Za vrchom, U Jantulov, Popod Zlomiská, Obora, Lieskovina, U Jantošíka, Muchovské, U Bernata, U Cabajov, Senkov, Blažkova jama, Šumska roľa, Romaníkova, Podolinská, Surovina, Kotrisová, Mackova, Nižná Starohradská, Sabatka a Čerchľa, Mackova, Pod Sečiskom polianky, Rača, Romaníkova roľa, Sobolova, Hančinova, Sečisko, Vojtková mláka, Romaníkova, Čerchľa, Pokrývkova, Sluková, Peťková roľa, Romaníkova, Peťkovia a Pradenovia, Bubnová, Srubitá, Petkova roľa, Andrisova, Michalcovia, Kubešov vrch, Boďová, Mackovia na vrchu, Peťková, Peťkova roľa, Chalúpková, Sobolova, Kotrisova u Lachov, Šumská roľa, Pod Cabajkou, Marunove konce, Granátovia, Od príslopka, Kotvasovia, Škútovia, Za Medvedím ku Studenej vode, Hanzové jamky, Prostredná Slezácka hoľa, Na Hvizdákovo, Vartisko pod Mrvovou Kikulou, Od Ricierovej

Miesto, okres Čadca:, 11 z 17

Čepelovci, Nová Bystrica, Korčekova, Lučiaková Romaníková, Rusnákova roľa, V zrúbanom, Mordárky, Rusňačky, Matejašovia, Klátie, Šumská, Peťková, Starý diel, Zadný Májov, Pastvy, Berešova, Gemeľov, Banička, Mihovia, Šaradia, Danková, Pálenice, Škutky, Novosad, Uhlisko, Medzi Hohlovkami, Hričov, Pod Smrekovkou, Poništovci, Pod Vlčovou, Pokrývková, Janikovia, Balačín, Holešovia, Marunovia, Budín, Kyčerky, Pokrývkova, Sajdovia, Gregušova Poľana, Pokrývkova roľa, Bisahova, Vyšná Pleškova, Timková, Jažovce, Poľana, V Májovom grúni, Od Tisového, Sajdov zárubok, Timkova, Podháj, Pakšov, Hohlovky, U Brandýsov, Bardáčov zárubok, Brhlovky, Romanov, Chvastkovci, Slezákova hoľa, Mackurovia

Miesto, okres Čadca:, 12 z 17

Mrvova, Bystričné, Bardačová, Korčeková Čerchľa, Miškov zárubok, Danihlovci, Klapuška, Romanovia, Cádrovia, Bystričné, Bardáčová, Martinskov zárubok, V Krchovom kúte, Jančulova kúpnica, Pinčiarovci, Pavelkov zárubok, Za Muškovou mlákou, Rusnáčky, Hruškuliakovia, Ďuranovo, Kubičinovia, U Labušov, Pod Vartiskom, Kornádkova dolina, Vyšné Uhliská - Briendové, Brandysovia, Vyšná mohyla, Zemanov zárubok, Medzipríval, Na Žihľave, Cadrov zárubok, Talapkov zárubok, Nemcovia, Jelenčiakova Poľana, Varínčak, Šadibolová hoľa, Skopová na Neslúchanom, Hlávkov zárubok, Kotrisova, Flajšová, Mordárovia, Podhybov zárubok, Kuricovia, Nad Kuricom, Timkova roľa, Rapčová Čerchľa, Baníkov zárubok, Na chmelovú Obšívaných, Na Cabajku, Skaličianky, Chmúrov jarok, Grapa prostredná, Buchovci, Majeríčka, Pod Starým dielom, Poništovia, Mazúrove lazy, Nižné uhliská, Turčianky, Kráľovská, Halvonka, Pod grapom

Miesto, okres Čadca:, 13 z 17

Sajdovia, Chmúrovia, Za Hohlovkami pri Čerchli, Na čele, Plešková, Rechtoríkovia, Kotrisova, Mohylovia, Ďuračkova roľa, Kasakovia, Andrisova roľa, Pod Brýzgalkami, Rechtoríkova Poľana, Pastvova, Košariská, Kúpnica na Skopovej, Andrisová, Beskyd pri Trojačke, Prival, Pod Kýčerou, Krchovia, Šarady, Pod Kýčerou - Lysičanove konce, Čavajdovia, Vyšná Starohradská, Martinsko - Zemanov hon, Kašubov, Pavelkov, Ricierky, Bardačov zárubok, Polianka, Ku Okresancu, Pleškov Nižná, Chalúpkova, Staňovci, Nad skopovou, Danihelka, Vangorovia, Frančiakov, Nová Bystrica, Pleškova, Dutková, Šarady, Pod Vyšnými Hohlovkami, Sporinský zárubok, V Skaličnom od Šimkovho, Pod Starým dielom v Tisovom, Kotriská, Frančiakov zárubok, Judáci, Marunova roľa, Rapčova Kúpnica, Pokrývkova, Od Šaradia, Zadná grapa, Oravský Beskyd na Demianovej, Krištofovie, Holienčinovia, Nižná Pleškova, Jančulova roľa, Bystričné

Miesto, okres Čadca:, 14 z 17

Korčeková, Do Bystričného, Chmúrová, Nad Kýčerou, Bisahová, Buková, Petreková, Vlčová, Ostrý vŕšok, Oravcov zárubok, Pod Repiskom, Jantošov zárubok, Švajcovia, U Priščov, Jurkov, Ondráška, Klieštovia, Vychylovská hoľa, Surovcovia, Frančiakov, Hlávkov zárubok, Žihľavy, Talapková hoľa, Na Smrekovcoch, Jelenčiakova Kýčerka, Rajnohová jamka, Kolenove Brýzgalky, Plešková Vyšná, Boďova Poľana, Barbačov, Riečne, Predná grapa, Riečnica, Od Pokrývkovej, Sobolova, Úplaz, Labošovci, Marunova roľa, Ricierova, Buchova hora, Kašubov zárubok, Dávidička, Miškov a Oravcov, Štrbova kúpnica, Na Neslúchanom, Kurkula, Ponad Čipčík, Cholvarky za Cabajku, Rusňákova, Chmelové, Nová cesta, Martiniskov zárubok, Skaličné, Rusnácka roľa pod starým dielom, Rusňákova, Pod Suchá, Dávidíkova Kýčerka, Ďuriškovci, Zajacovia, Novosadovci, Mláky

Miesto, okres Čadca:, 15 z 17

Jamy, Repisko, Čerchľa medzi Slezáckymi lúkami, Rajnohova jamka, Smrtovisko, Pastvova, Oravcov zárubok, Pri Hohlovkách, Ráztoky, Potočiská, Kopec, Kolibiská, Na chmeľovú, Kýčerky, Tŕstie, Ricierova hoľa, Pod grapy, Za Valy, Štrbáky, U Strýčka, Furmanec, Javorníky, Rožňov, Horné Dielnice, Čerchľa, Jedloviná, Pod Poľanou, Frančiakov Hlávkov zárubok, Na grúni, Ráztoky, Kotlina, Žiar, Noviny, Za vrchami, Pustky, Na grúň, Vápenica, Romanov zárubok, Májov grúň, Kortisova roľa, Na grúnik, Dielnice, Vŕšok, Purková, Kubanov zárubok, Nezgulova, Liptovka, Rovná, U Chlebka, Kučakov zárubok, Gabanov zárubok, Mravcová, Zákopčanský zárubok, Grapa, Dirgasov zárubok, Baríková, Lusňakov zárubok, Dunajcov zárubok, Gajdošov zárubok, Čertežanská Magura

Miesto, okres Čadca:, 16 z 17

Jurgačov zárubok, Sucháňov zárubok, Blahutová, U Zemanov, Chabroňová, Maslákov zárubok, Vošteňačka, Višňakov zárubok, Jendrišákov zárubok, Kravárčisko, Michalkov zárubok, Janečkov zárubok, Pod Valy, Pečarkov zárubok, Mazúrová, Dunajovcov zárubok, Školov zárubok, Pod Šance, Šimrov, Ryboňov zárubok, Rovne, Opialová, Maslákov zárubok, Mazurová, Mrožkovanov zárubok, Vygrisov zárubok, Špalkov zárubok, Mackovky, Trliková, Čertež, Kubanovia, Bacmaňákov zárubok, U Kubušov, Gáborov zárubok, V Konci, Ferkov zárubok, Kyčera, U Slováka, Mičovka, Komanková, Tukáreň, Urbanov zárubok, Pod Chatou, Kvičalíková, Solisko, Hrošová, Drapov zárubok, Pazderov zárubok, Kišikov zárubok, Kocúrova kyčerka, Hruškova skala, Hliňanov vrch I.diel, Vavrovia, U Srničkov, Madajovské vrchy, Tuščákova jama, Mišova, Cibulková, Michalkov, Hvizdov grúň

Miesto, okres Čadca:, 17 z 17

Zadná lúka, V jame, Vaškovský, Klokočov, Drabov zárubok, Vranovský, Predmieranka, Pod grúňom, Hrubý buk, Kykula, U Repčíkov, Vrščiarska, Vaškovský, Skotňa, U Zizov, Rybničiská, Bednárska, Semeteš, U Plaskúrov, lyžiarsky vlek, Kopáčkov zárubok, Osobité, U Šustka, Zadky, U Gaboricky, Jedličník, Činčalová, Uhrovo závodie, U Stančov, U Šamajov, Hanzľov, Hliňanov vrch, Marcov kopec, Nad Pšigom, Panské, Kopce, Olešniansky klin, Mikovský grúň, Labantský, U Zmiatka

miesto inde

Nová Bystrica (349x), Klokočov (157x), Vysoká nad Kysucou (157x), Makov (135x), Zákopčie (128x), Turzovka (120x), Korňa (101x), Čadca (97x), Dlhá nad Kysucou (95x), Oščadnica (88x), Riečnica (80x), Staškov (71x), Harvelka (71x), Stará Bystrica (61x), Horelica (59x), Svrčinovec (56x), Olešná (51x), Turkov (40x), Čierne (40x), Zborov nad Bystricou (37x), Podvysoká (36x), Klubina (34x), Radôstka (29x), Krásno nad Kysucou (27x), Dunajov (21x), Burkov vrch (16x), Skalité (15x), Raková (14x)
miesto v Nová Bystrica
miesto v Klokočov
miesto v Vysoká nad Kysucou

Podobné, okres Čadca:

1931x turistika, 1349x miesto, 280x orientačný bod, 86x turistické informácie, 45x orientačná mapa, 33x strom, 30x chranený strom, 25x poľovnícky posed, 24x prístrešok, altánok, 16x atrakcia, 15x miesto na piknik, 13x ohnisko, 8x studňa, 7x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Čadca

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-cadca.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.