Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Kysuce » okres Čadca » turistika » miesto

Miesto, okres Čadca

Miesto v okres Čadca

V okres Čadca sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Čadca:, 1 z 17

U Cipárov, U Dodulov, U Solikov, Ovčovce, Dolný Kelčov, Pavlíkovia, Podlieskova, Dučkov, Zadná Šatina, U Kadákov, Jedľovník, U Šupíkov, U Sojkov, U Veselkov, Vŕšok, U Žilinčiarov, U Šulanov, Turkov, U Chalanov, Sidorky, U Kubalov, Na Michalke, Závodie, U Kuchajdov, Jančulova, Redika, Raganov mlyn, Zlámana, Pod Skalinou, Dybalka, Škradné, U Červenčíka, U Drľaka, U Majtána, U Romančíka, U Mozolíka, Mindákovci, U Maľovaníka, U Lacov, U Muchu, U Dzurinov, Hrehušky, U Hulíka, U Pistovčaka, U Cisárika, U Bľačov, U Mackov, Na doline, Klin, U Bogáni, Grenovia, U Halgaši, Kišovia, Kozovia, U Ninikov, Burkov vrch, U Nuchalov, Chalúpkova roľa, Lachovia, Talapkovia

Miesto, okres Čadca:, 2 z 17

Holienkovia, Mazúrovia, Centrum (Čadca), U Sobolov, Miškovia, Sobolová, Brhlová, Mackova roľa, Pochybov zárubok, Holienkova, Červeňovia, Sporinskovia, Šadibolovia, Kosariska, Hančinovia, Fulierovia, Brodkove, Mančarské, Granátov zárubok, Jančulovia, Rečenová, Nizne Sutarovce, Nová Bystrica, Turkov, Pri píle, Slukov zárubok, Vysne Sutarovce, Pišojovia, U Pantokov, U Muchy, Dedovka, Závodskovia, U Valcuhov, Kubínov zárubok, Šulganov zárubok, U Kulov, Kovalkove, Vrchpriehona, Pod bučky, Konarovci, Lazy, U Tuhovcaka, Grúň, Švancari, U Bublov, U Okuliari, Kučákov zárubok, Chlebov zárubok, Mrožčakov zárubok, Taranovia, Čerňanka, Kubušov zárubok, U Vojtkov, U Tabacikov, Za chrasť, U Ptáka, Rovienky, Janelov zárubok, Sirov zárubok, U Lacuchov, U Varmusov

Miesto, okres Čadca:, 3 z 17

U Mudríkov, Papíkovci, Nižné Košariská, U Zajacov, U Bernátov, Na Rovienky, Fojtovo závodie, Bebčákovci, Kadurovci, Revajov zárubok, Biely Kríž, U Janeskov, U Privarčáka, Cudnákovci, Kianice, Bartková, U Belajov, Rybarie Rástoka, Gachovia, Vyšné Hraničky, Pavlíkovci, Hlinené, Kozov zárubok, Mročkovci, U Marcov, Škorovci, Vyšné Košariská, Partizánska, U Trojákov, Birkovia, Zelenovci, Varmusovci, U Chylíkov, U Stavinohov, U Šopora, Kukovia, Cabukovia, Hliňanov vrch, Uhrová, U Čuboňov, U Holešov, Hanušovia, Zbunovia, Frolovia, Nižné Riečky, Didkovia, Flašíkovci, U Flintov, U Madajov, Slivkovský, U Jančíkov, Tutkovia, Kavičakovia, Mazurský, Peciari, Hoľa, Hažíci, U Lukosekov, U Prasličákov, Kľukovia

Miesto, okres Čadca:, 4 z 17

Banské, U Horníkov, Martakovia, U Vojtkov, U Polčákov, Gondekovci, Trnkovia, Gacovci, U Gablasov, U Učníkov, U Holazov, U Dedičov, U Cudrákov, U Papíkov, Kádašová, Sopkov, U Fujakov, U Holých, U Haferov, Hlinovia, Balogovia, Ridzákovia, Pupišovia, U Michaliskov, U Sivákov, Gáborovia, U Jakubov, U Polievkov, U Kordišov, Šemrovia, Karbašovci, U Ježíkov, Vyšné Riečky, U Hrušky, Blažkovci, U Cisárikov, U Mazurov, U Nekorancov, U Vnukov, Tarabovia, U Benkov, U Plechov, U Kurucov, Žiar, U Tuščákov, Rovňanov, U Sobkov, U Siheľňov, U Stuchlíkov, U Bednárov, U Kontrov, Krátkovia, Dorociakovci, Rašťakovia, U Kovolikov, Romanovia, U Haferov, Zjavkovia, U Pantokov, Javorovci

Miesto, okres Čadca:, 5 z 17

Cenigovia, U Grňákov, U Stopkov, Dudkovci, Fuskov, U Bajakov, U Polkov, Grúnik, U Škrabákov, Lobodášovci, Pleškovia, Balalovia, Ryšovia, Filovia, Hulákovia, U Koniarov, Hlavice, U Bigošov, Ústredie, Kotliny, Hrošovci, Na Kasárni, U Prpov, Rybarie u Paľucha, Hlobíci, U Kľukov, Šimulacká, U Ninikov, U Novákov, Potociarske, U Trebulov, Dlhé hony, Ficková, U Šubíkov, U Beloňov, Lankovia, Pololešná, Golisovia, Dlhé, U Makynov, Ústredie, U Kovalov, U Nižných Labajov, Čerňanka, U Paluchov, Zadné Kršlisko, U Valičkov, Husárovia, U Sobčakov, Kanisov, Paščaková, Fickovia, Korytová, Kubišovia, Prachári, U Hluchov, Paščaková, U Ganderákov, U Papajov, Hruškovia

Miesto, okres Čadca:, 6 z 17

Zmatkovia, Chrobákovia, Riečky, U Holákov, Chrensčov, Frolovia, Priečnica, Jarošovia, Jama, Kovale, Zbojek, Zapeklová I, Nádolie, U Slivky, Badžgoňovia, U Bajcarov, U Jaśov, Gajdošovia, Ďurajčíkovci, U Bugalov, U Malichera, Gajdošovci, U Belajov, U Malika, U Fojtíkov, U Jašulkov, Škorňov Grúň, Nižní Slezákovci, U Varmusa, Šľahorka, U Pupikov, Komaníková, U Fojtika, Sobčákovci, Korňanka, U Škorníka, Chýlikovci, Bajcarovia, U Bugalov, Murašonky, U Vyšných Slezákov, Truchlíkovci, Jendriskovci, Daždené, U Chajdov, U Škulkov, U Boháčikov, Sučikovci, U Šuľcov, Študentovci, U Smažákov, Srníčkovci, U Muchov, U Mikovčakov, Bytčankovia, U Malicherov, U Boháčov, Lietava, Beskyd, U Sadlekov

Miesto, okres Čadca:, 7 z 17

U Majtánov, U Zelenkov, Lovásovia, Dubačovci, U Zajacov, U Jančikov, Kopanice, Živčáková u Majtana, U Kríža, U Tomašov, Na breh, U Berčáka, U Hlubiny, Dlhovanská, Predné jamy, Pri mostiku, Zadky, Ščibalov, Gerov, Kykula, Margušov, Podolákov, Gorilov, Blažejovec, Hladký vrch, Gorilov, Radvanky, Kopčisko, Vysoký breh, Madajka, Hažov, Kykula, Valkov, Pitkové, Valkov vrch, pod Kamennou, Grapy, Mičov, Janoška, Rubaň, Zadné jamy, Oselné, Ráztoky, Stožok, Šlapkov, U Rekšov, U Kubačkov, Lučiská, U Ritnošov, Červená Hlina, Čerňanová, Furmanec, Pod Šatinou, Rovienky, U Putkov, Urosová, Lieskové, Tomkovský vrch, U Šuranov, Vrch Rieka

Miesto, okres Čadca:, 8 z 17

U Buchtov, Janetková, U Baričákov, Lučanovská, Kubičovský vrch, Kykula, Grúň, Za vrchom, Kubačkovské, Na doline, Janitová, Kysucká, Husľov, Gajdicová, Za vrchom, Volárska, U Košinárov, U Sedalov, Grúň, Mondíky, Závršie, Vavricovské, Sidorky, Rúčkovské, Na Lazy, U Mikundov, Dibalová, Kornačovka, Sojkovské, Nad Mačkom, U Masnicov, Baričákovský vrch, Závršie, Predná Šatina, Panský Vrch, Skybíkovia, Liesková, Kozárovka, Urbarský les, Skala, Grapa, Na vrch, Drožčiakov vrch, Lazy, Príslop, Medzi potokmi, Na grúni, U Cipkov, Radvanovo, Novina, Pokrývky, Zátoka, Žulierovce, Zahumenská grapa, Fojtíková, Liskovia, U Trhanov, Matúšovské, U Ďurkáčov, Slančíkovia

Miesto, okres Čadca:, 9 z 17

Boky, Ostrica, Michalka, Jeseníky, Na Kamenec, Do Vlčaka, Na Vŕšku, Dolina, U Grušpierov, Pod Zlámanou, Blažková, Grúň, Hromadovia, U Ťažkých, Prihaliny, U Zajaca, Belkovské, U Hubov, Polianky, Hrady, Poľany, U Pajaši, Vyšné Kyčery, U Gajdoši, Popod Salaji, Na skalke, Šupalikovia, U Kormanov, U Roha, Zastudnie, U Papučov, Čelo, Mračkov, U Bakľa, Pod Ohreškom, Stopkovci, U Salajov, Gaborské, U Škuľavíka, UJaroša, Maliarka, Židové, Mičurské, Za vrchom, U Jantošíka, U Jantulov, Muchovské, Obora, Lieskovina, U Bernata, Popod Zlomiská, U Cabajov, Mackova, Boďová, Šumska roľa, Pastvova roľa, Nižná Starohradská, Andrisova, Strapáčova, Vojtková mláka

Miesto, okres Čadca:, 10 z 17

Kotrisova u Lachov, Surovina, Chalúpková, Michalcovia, Šumská roľa, Mackova, Peťkovia a Pradenovia, Sobolova, Hančinova, Srubitá, Peťková, Pokrývkova, Kubešov vrch, Podolinská, Petkova roľa, Klanicovia, Kotrisová, Sabatka a Čerchľa, Pod Sečiskom polianky, Mackovia na vrchu, Romaníkova, Čerchľa, Peťkova roľa, Sluková, Sobolova, Romaníkova, Bubnová, Sečisko, Peťková roľa, Romaníkova roľa, Romaníkova, Rača, Danihlovci, Pokrývkova, Pod Brýzgalkami, Pavelkov zárubok, Baníkov zárubok, Martinskov zárubok, Pastvy, Skaličianky, Sporinský zárubok, Andrisová, Vyšná Pleškova, Pod Starým dielom, Nižné uhliská, Granátovia, Slezákova hoľa, Andrisova roľa, Varínčak, Vyšná Starohradská, Hričov, Rechtoríkova Poľana, Kasakovia, Mordárovia, Na Žihľave, Pod Vartiskom, Jančulova kúpnica, Beskyd pri Trojačke, Bisahova, Kubičinovia, Oravský Beskyd na Demianovej, Marunovia

Miesto, okres Čadca:, 11 z 17

Čepelovci, Miškov zárubok, V zrúbanom, Za Muškovou mlákou, Na čele, Pakšov, Vyšné Uhliská - Briendové, Dutková, Zadná grapa, Pod Kýčerou - Lysičanove konce, Frančiakov zárubok, Chalúpkova, U Labušov, Judáci, Ku Okresancu, Vangorovia, Romanov, Harvelka, Pod Cabajkou, Marunove konce, Poľana, Mazúrove lazy, Danková, Budín, Ďuračkova roľa, Pálenice, Marunova roľa, Brandysovia, Na chmelovú Obšívaných, Šadibolová hoľa, Bardáčov zárubok, V Májovom grúni, Poništovia, Kotrisova, Uhlisko, Pastvova, Bystričné, Bardáčová, Na Cabajku, Pleškova, Halvonka, Vyšná mohyla, Pod Starým dielom v Tisovom, Pod Smrekovkou, Timková, Pokrývkova roľa, Prostredná Slezácka hoľa, Medzipríval, Nad skopovou, Bardačov zárubok, Májov, Od príslopka, Mordárky, Hlávkov zárubok, Mihovia, Berešova, Kašubov, Pavelkov, Grúň, Kotvasovia, Krchovia, Klapuška, Ďuranovo

Miesto, okres Čadca:, 12 z 17

Škútovia, Pod Vlčovou, Chmúrovia, Vartisko pod Mrvovou Kikulou, Rapčová Čerchľa, Hohlovky, Jažovce, Rusnáčky, Starý diel, Martinsko - Zemanov hon, Turčianky, Mrvova, Hanzové jamky, Na Hvizdákovo, Nemcovia, Podhybov zárubok, Banička, Čavajdovia, Rusnákova roľa, Peťková, Kotriská, Od Tisového, Kotrisova, Kuricovia, Timkova, Polianka, Rapčova Kúpnica, Timkova roľa, Balačín, Rusňačky, Zemanov zárubok, Lučiaková Romaníková, Kyčerky, Janikovia, Šarady, Danihelka, Holienčinovia, Pod Kýčerou, Škutky, Novosad, Pleškov Nižná, Pokrývková, Korčeková Čerchľa, Medzi Hohlovkami, Mohylovia, Talapkov zárubok, Romanovia, Šarady, Skopová na Neslúchanom, Nová Bystrica, Sajdov zárubok, Flajšová, Hruškuliakovia, Od Ricierovej, Bystričné, Bardačová, Kráľovská, V Krchovom kúte, Cadrov zárubok, Cádrovia, Majeríčka

Miesto, okres Čadca:, 13 z 17

Matejašovia, Korčekova, Prival, Plešková, Brhlovky, Krištofovie, Klátie, U Brandýsov, Pod Vyšnými Hohlovkami, Kornádkova dolina, Jelenčiakova Poľana, Frančiakov, Podháj, Kúpnica na Skopovej, Pod grapom, Sajdovia, Nová Bystrica, Nad Kuricom, Pinčiarovci, Pokrývkova, Gemeľov, Poništovci, Chvastkovci, V Skaličnom od Šimkovho, Košariská, Za Hohlovkami pri Čerchli, Šumská, Staňovci, Rechtoríkovia, Grapa prostredná, Chmúrov jarok, Buchovci, Ricierky, Od Šaradia, Holešovia, Sajdovia, Za Medvedím ku Studenej vode, Mackurovia, Gregušova Poľana, Zadný Májov, Šaradia, Ďuriškovci, Rajnohova jamka, Nižná Pleškova, Čerchľa medzi Slezáckymi lúkami, Ponad Čipčík, Do Bystričného, Švajcovia, U Priščov, Buková, Oravcov zárubok, Chmelové, Kurkula, Cholvarky za Cabajku, Barbačov, Nad Kýčerou, Buchova hora, Bystričné, Chmúrová, Bisahová

Miesto, okres Čadca:, 14 z 17

Rusnácka roľa pod starým dielom, Úplaz, Riečne, Ostrý vŕšok, Jelenčiakova Kýčerka, Predná grapa, Rusňákova, Dávidička, Novosadovci, Boďova Poľana, Skaličné, Vlčová, Vychylovská hoľa, Kašubov zárubok, Sobolova, Rajnohová jamka, Ricierova, Na Smrekovcoch, Smrtovisko, Klieštovia, Kolenove Brýzgalky, Žihľavy, Dávidíkova Kýčerka, Surovcovia, Pod Suchá, Frančiakov, Hlávkov zárubok, Štrbova kúpnica, Od Pokrývkovej, Plešková Vyšná, Korčeková, Strapáčova roľa, Martiniskov zárubok, Oravcov zárubok, Pod Repiskom, Jamy, Zajacovia, Jantošov zárubok, Jančulova roľa, Repisko, Na Neslúchanom, Miškov a Oravcov, Pastvova, Nová cesta, Ondráška, Rusňákova, Pri Hohlovkách, Labošovci, Mláky, Marunova roľa, Petreková, Talapková hoľa, Jurkov, Riečnica, Potočiská, Za vrchami, Pod grapy, Janečkov, Kortisova roľa, Jedloviná, U Bordža

Miesto, okres Čadca:, 15 z 17

Javorníky, Dielnice, Štrbáky, Kýčerky, Kolibiská, Rožňov, Furmanec, Kopec, Čerchľa, Kotlina, Pustky, Kýčera, Ricierova hoľa, Frančiakov Hlávkov zárubok, Žiar, Horné Dielnice, Na chmeľovú, U Strýčka, Poľana, Tŕstie, Ráztoky, Na grúni, Noviny, Vŕšok, Romanov zárubok, Ráztoky, Na grúň, Na grúnik, Pod Poľanou, Vápenica, Májov grúň, Za Valy, Trliková, Kučakov zárubok, Šimrov, Solisko, U Zemanov, Špalkov zárubok, Pod Chatou, Gabanov zárubok, Bacmaňákov zárubok, Drapov zárubok, Kyčera, Kubanovia, Baríková, Košariská, Sucháňov zárubok, Maslákov zárubok, Hrošová, Školov zárubok, Rovne, Gajdošov zárubok, Lusňakov zárubok, Dunajcov zárubok, Mičovka, Komanková, Dunajovcov zárubok, U Slováka, Jurgačov zárubok, Kišikov zárubok

Miesto, okres Čadca:, 16 z 17

Mackovky, Mazúrová, Janečkov zárubok, Kubanov zárubok, Čertež, Pazderov zárubok, Zákopčanský zárubok, Maslákov zárubok, U Chlebka, Mravcová, Michalkov zárubok, Pečarkov zárubok, Mazurová, Ryboňov zárubok, Rovná, Kvičalíková, Urbanov zárubok, Chabroňová, Vygrisov zárubok, Pod Valy, Jendrišákov zárubok, Kravárčisko, Gáborov zárubok, Mrožkovanov zárubok, Ferkov zárubok, U Kubušov, Čertežanská Magura, Nezgulova, V Konci, Blahutová, Pod Šance, Opialová, Tukáreň, Liptovka, Vošteňačka, Grapa, Kýčera, Višňakov zárubok, Purková, Dirgasov zárubok, Mikovský háj, Madajovské vrchy, Kafunský, Poľany, Kocúrova kyčerka, Labantský, Chlebkov zárubok, Marcová jama, Cibulková, Podjavorová, Skaličanský, Semeteš, Čamborkov zárubok, Hruškova skala, Obecná hájnica, Pod grúňom, Tuščákova jama, Vyšný Koniec, Michalkov, Vaškovský

Miesto, okres Čadca:, 17 z 17

Vrščiarska, Tabačský, Hliňanov vrch I.diel, Predmieranka, Kornica, Kalužnický, U Fučkov, Repková, U Ondrejkov, U Zmiatka, Soviarová, U Plaskúrov, Vojtkov vrch, Panské, Mišova, Kopáčkov zárubok, Marcov kopec, Vaškovský, Medzi vŕškami, Rudiaskovci, Tuščáková jama, Hliňanov vrch, Hanzľov, U Šustka, Za vrchom, Vranovský, Vranovský, Holesove, Pod Húšťou, Klokočov, lyžiarsky vlek, Porubiská, U Červienkov, Knapov zárubok, Jaškovský, Mičkov zárubok, Skotňa, U Srničkov, Mikovský grúň, Kopce

miesto inde

Nová Bystrica (348x), Vysoká nad Kysucou (160x), Klokočov (156x), Makov (131x), Zákopčie (130x), Turzovka (123x), Korňa (103x), Čadca (100x), Dlhá nad Kysucou (97x), Oščadnica (89x), Riečnica (81x), Staškov (72x), Harvelka (71x), Horelica (60x), Stará Bystrica (60x), Svrčinovec (59x), Olešná (55x), Zborov nad Bystricou (41x), Čierne (40x), Turkov (40x), Klubina (37x), Podvysoká (36x), Krásno nad Kysucou (30x), Radôstka (28x), Dunajov (21x), Burkov vrch (17x), Raková (14x), Skalité (14x)
miesto v Nová Bystrica
miesto v Vysoká nad Kysucou
miesto v Klokočov

Podobné, okres Čadca:

1896x turistika, 1370x miesto, 259x orientačný bod, 77x turistické informácie, 42x orientačná mapa, 33x strom, 30x chranený strom, 22x prístrešok, altánok, 20x poľovnícky posed, 13x atrakcia, 10x ohnisko, 9x miesto na piknik, 6x studňa, 3x komín, 2x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Čadca

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-cadca.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.