Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Kysuce » okres Čadca » turistika » miesto

Miesto, okres Čadca

Miesto v okres Čadca

V okres Čadca sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Čadca:, 1 z 17

Ovčovce, U Cipárov, U Solikov, U Dodulov, Dolný Kelčov, Pavlíkovia, Podlieskova, U Žilinčiarov, U Kubalov, U Sojkov, Vŕšok, U Chalanov, Závodie, U Šulanov, Zadná Šatina, U Šupíkov, U Veselkov, Na Michalke, Dučkov, Sidorky, U Kadákov, Jedľovník, Turkov, Pod Skalinou, Redika, Dybalka, U Kuchajdov, Zlámana, Škradné, U Romančíka, U Mozolíka, U Maľovaníka, U Červenčíka, U Drľaka, U Majtána, Mindákovci, Hrehušky, U Dzurinov, U Muchu, U Pistovčaka, U Bľačov, U Cisárika, U Hulíka, U Lacov, Grenovia, U Bogáni, U Halgaši, Kozovia, Raganov mlyn, U Mackov, Kišovia, Jančulova, U Ninikov, U Nuchalov, Rečenová, Lachovia, Chalúpkova roľa, Holienkovia, Talapkovia, Mazúrovia

Miesto, okres Čadca:, 2 z 17

Centrum (Čadca), U Sobolov, Mackova roľa, Miškovia, Pochybov zárubok, Na doline, Sporinskovia, Červeňovia, Klin, Holienkova, Šadibolovia, Sobolová, Brhlová, Kosariska, Turkov, Fulierovia, Mančarské, U Valcuhov, Granátov zárubok, Nizne Sutarovce, Nová Bystrica, Hančinovia, Brodkove, Burkov vrch, Jančulovia, Slukov zárubok, Kovalkove, Pišojovia, Pri píle, Dedovka, U Pantokov, U Muchy, U Okuliari, Závodskovia, U Tuhovcaka, Kubínov zárubok, U Kulov, Šulganov zárubok, Vysne Sutarovce, U Bublov, Kučákov zárubok, Konarovci, Lazy, Taranovia, Kubušov zárubok, U Tabacikov, Za chrasť, Čerňanka, Mrožčakov zárubok, U Vojtkov, Vrchpriehona, Pod bučky, Švancari, Chlebov zárubok, U Lacuchov, Rovienky, Janelov zárubok, Sirov zárubok, U Ptáka, Bebčákovci, U Varmusov

Miesto, okres Čadca:, 3 z 17

U Bernátov, Rybarie Rástoka, U Zajacov, Bartková, Papíkovci, Revajov zárubok, Nižné Košariská, Gachovia, U Janeskov, Kianice, Vyšné Hraničky, Cudnákovci, Na Rovienky, U Belajov, Fojtovo závodie, U Mudríkov, Kadurovci, Biely Kríž, U Privarčáka, Pavlíkovci, Partizánska, Škorovci, U Marcov, Mročkovci, Kozov zárubok, Vyšné Košariská, Nižné Riečky, U Dedičov, Kľukovia, U Jančíkov, Hažíci, U Sivákov, Gacovci, U Benkov, U Gablasov, Hanušovia, U Šopora, U Hrušky, U Nekorancov, U Plechov, Žiar, Blažkovci, Ridzákovia, Martakovia, Balogovia, Trnkovia, Didkovia, Varmusovci, U Tuščákov, U Mazurov, U Flintov, U Polčákov, Gáborovia, Hoľa, Pupišovia, U Cisárikov, U Stavinohov, Rovňanov, Zbunovia, Sopkov

Miesto, okres Čadca:, 4 z 17

U Papíkov, U Cudrákov, Tarabovia, Gondekovci, Tutkovia, Slivkovský, U Trojákov, U Holešov, Šemrovia, U Kordišov, Banské, U Vojtkov, Mazurský, Frolovia, Hlinovia, Cabukovia, U Prasličákov, U Chylíkov, U Polievkov, U Čuboňov, U Madajov, Karbašovci, Kukovia, U Lukosekov, U Vnukov, Peciari, U Jakubov, U Učníkov, Kádašová, Kavičakovia, U Holazov, U Fujakov, Vyšné Riečky, U Michaliskov, Birkovia, U Holých, U Ježíkov, U Kurucov, Zelenovci, U Haferov, U Horníkov, Flašíkovci, Uhrová, U Sobkov, Romanovia, U Polkov, Hulákovia, Rašťakovia, Zjavkovia, Grúnik, U Grňákov, U Stuchlíkov, U Siheľňov, Pleškovia, Balalovia, U Pantokov, Javorovci, Lobodášovci, U Stopkov, U Bajakov

Miesto, okres Čadca:, 5 z 17

Hlavice, U Škrabákov, U Koniarov, Fuskov, Ryšovia, Dudkovci, U Bednárov, Cenigovia, Filovia, Dorociakovci, U Haferov, Krátkovia, U Kontrov, U Kovolikov, U Prpov, U Bigošov, Hrošovci, Lankovia, Kotliny, U Trebulov, U Beloňov, U Kľukov, U Ninikov, Na Kasárni, U Novákov, Šimulacká, Potociarske, Hlobíci, Ústredie, Dlhé hony, Rybarie u Paľucha, U Šubíkov, Ficková, U Nižných Labajov, Dlhé, Pololešná, U Valičkov, Čerňanka, U Kovalov, Zadné Kršlisko, U Paluchov, Golisovia, U Makynov, Ústredie, U Papajov, U Sobčakov, Prachári, Frolovia, U Hluchov, Kanisov, U Ganderákov, Fickovia, Husárovia, Hruškovia, Chrobákovia, Kubišovia, Chrensčov, Korytová, U Holákov, Zmatkovia

Miesto, okres Čadca:, 6 z 17

Riečky, Zbojek, Jama, Gajdošovia, Badžgoňovia, Zapeklová I, U Bajcarov, Nádolie, U Jašov, Priečnica, Kovale, Jarošovia, U Slivky, Jendriskovci, U Malika, Bajcarovia, Sučikovci, Korňanka, Ďurajčíkovci, U Malichera, U Bugalov, U Jašulkov, Komaníková, U Boháčikov, Truchlíkovci, Daždené, U Škulkov, U Fojtika, U Varmusa, Sobčákovci, U Belajov, Chýlikovci, Šľahorka, U Pupikov, U Škorníka, U Fojtíkov, Škorňov Grúň, Murašonky, Nižní Slezákovci, U Bugalov, U Vyšných Slezákov, Gajdošovci, U Chajdov, Študentovci, U Sadlekov, Srníčkovci, U Muchov, U Boháčov, U Malicherov, Bytčankovia, U Mikovčakov, U Šuľcov, U Majtánov, Lietava, U Smažákov, Živčáková u Majtana, U Zelenkov, U Jančikov, U Kríža, U Zajacov

Miesto, okres Čadca:, 7 z 17

Kopanice, Lovásovia, Dubačovci, U Tomašov, Na breh, U Hlubiny, U Berčáka, Dlhovanská, Ščibalov, Zadky, Hažov, pod Kamennou, Radvanky, Vysoký breh, Kykula, Mičov, Zadné jamy, Kopčisko, Predné jamy, Valkov vrch, Grapy, Janoška, Gorilov, Margušov, Podolákov, Pri mostiku, Gorilov, Oselné, Rubaň, Pitkové, Madajka, Gerov, Valkov, Šlapkov, Ráztoky, Stožok, Na vrch, Nad Mačkom, U Sedalov, Kykula, Urosová, Predná Šatina, Janetková, Grúň, Volárska, Závršie, U Ritnošov, U Rekšov, Lazy, Mondíky, U Kubačkov, Lučanovská, Kozárovka, Gajdicová, U Košinárov, Skala, Skybíkovia, Kubačkovské, Rovienky, U Buchtov

Miesto, okres Čadca:, 8 z 17

Na Lazy, Baričákovský vrch, Furmanec, Vavricovské, Závršie, Príslop, Husľov, Lučiská, Na doline, Kornačovka, U Šuranov, Červená Hlina, Kubičovský vrch, Drožčiakov vrch, Liesková, Za vrchom, Dibalová, Janitová, Kysucká, U Putkov, Vrch Rieka, U Baričákov, U Masnicov, Čerňanová, Pod Šatinou, Grúň, Rúčkovské, Tomkovský vrch, U Mikundov, Za vrchom, Sojkovské, Lieskové, Panský Vrch, Urbarský les, Sidorky, Na Vŕšku, Matúšovské, Zátoka, Boky, Radvanovo, Jeseníky, U Trhanov, Na grúni, Zahumenská grapa, Slančíkovia, Pod Zlámanou, U Ďurkáčov, Dolina, Novina, Ostrica, Medzi potokmi, Liskovia, U Grušpierov, Blažková, U Cipkov, Žulierovce, Na Kamenec, Pokrývky, Fojtíková, Michalka

Miesto, okres Čadca:, 9 z 17

Do Vlčaka, U Salajov, Šupalikovia, U Hubov, UJaroša, U Zajaca, Čelo, U Ťažkých, Na skalke, U Papučov, U Roha, Hromadovia, Stopkovci, Hrady, Zastudnie, U Gajdoši, U Kormanov, U Škuľavíka, U Pajaši, Gaborské, Prihaliny, Belkovské, Maliarka, Pod Ohreškom, Poľany, Mičurské, Vyšné Kyčery, Grúň, Židové, Mračkov, U Bakľa, Popod Salaji, U Jantošíka, Za vrchom, U Bernata, Obora, Lieskovina, Muchovské, Popod Zlomiská, U Jantulov, U Cabajov, Romaníkova, Podolinská, Michalcovia, Peťkova roľa, Boďová, Rača, Andrisova, Surovina, Sečisko, Kotrisová, Strapáčova, Romaníkova roľa, Vojtková mláka, Sabatka a Čerchľa, Peťkovia a Pradenovia, Romaníkova, Mackova, Mackovia na vrchu, Sluková

Miesto, okres Čadca:, 10 z 17

Romaníkova, Čerchľa, Kubešov vrch, Mackova, Petkova roľa, Nižná Starohradská, Šumská roľa, Sobolova, Hančinova, Bubnová, Srubitá, Pastvova roľa, Pokrývkova, Klanicovia, Sobolova, Pod Sečiskom polianky, Šumska roľa, Peťková roľa, Kotrisova u Lachov, Peťková, Chalúpková, Mihovia, Rechtoríkova Poľana, Košariská, Mazúrove lazy, Sajdov zárubok, Bardačov zárubok, Mohylovia, Od Ricierovej, Pleškova, Harvelka, Janikovia, Mackurovia, Pod Vlčovou, Frančiakov, Pod Kýčerou, Buchovci, U Brandýsov, Kotrisova, Za Hohlovkami pri Čerchli, Timková, Grapa prostredná, Nemcovia, Krchovia, Pastvova, Na chmelovú Obšívaných, Kornádkova dolina, Šumská, Romanovia, Nová Bystrica, Vartisko pod Mrvovou Kikulou, Timkova, Miškov zárubok, Gemeľov, Pleškov Nižná, Jelenčiakova Poľana, Sajdovia, Danková, Turčianky, Romanov, Balačín, Chalúpkova

Miesto, okres Čadca:, 11 z 17

Flajšová, Cádrovia, Lučiaková Romaníková, Zadná grapa, Kasakovia, Na Cabajku, Za Medvedím ku Studenej vode, Timkova roľa, U Labušov, Klátie, Slezákova hoľa, Kúpnica na Skopovej, Vyšná mohyla, Bystričné, Bardačová, Na čele, Judáci, Nižné uhliská, Rusnáčky, Martinskov zárubok, Uhlisko, Baníkov zárubok, Pokrývkova, Pod Kýčerou - Lysičanove konce, Za Muškovou mlákou, Pinčiarovci, Kuricovia, V Skaličnom od Šimkovho, Prostredná Slezácka hoľa, V zrúbanom, Nad Kuricom, Beskyd pri Trojačke, Peťková, Pálenice, Andrisová, Nad skopovou, Kotriská, Mordárovia, Šarady, Pokrývkova roľa, Kubičinovia, Čepelovci, Brhlovky, Plešková, Starý diel, Pod Starým dielom v Tisovom, Chmúrov jarok, Rusnákova roľa, Kotrisova, Na Hvizdákovo, Dutková, Pod Smrekovkou, Bisahova, Staňovci, Ku Okresancu, Oravský Beskyd na Demianovej, Rapčová Čerchľa, Andrisova roľa, Holešovia, Vangorovia, Korčeková Čerchľa

Miesto, okres Čadca:, 12 z 17

Pokrývková, Na Žihľave, Bardáčov zárubok, Čavajdovia, Mrvova, Jažovce, Hričov, Poništovci, Kašubov, Pavelkov, Marunova roľa, Sajdovia, V Krchovom kúte, Chvastkovci, Od Tisového, Medzipríval, Novosad, Podhybov zárubok, Korčekova, Kotvasovia, Jančulova kúpnica, Vyšná Starohradská, Kyčerky, Mordárky, Pod Vyšnými Hohlovkami, Podháj, Od Šaradia, Hohlovky, Poništovia, Krištofovie, Halvonka, Majeríčka, Šadibolová hoľa, Klapuška, Rechtoríkovia, Holienčinovia, Pastvy, Pod Starým dielom, Rapčova Kúpnica, Rusňačky, Skaličianky, Pod grapom, Danihlovci, Poľana, Matejašovia, Danihelka, Hruškuliakovia, Pod Cabajkou, Marunove konce, Ďuračkova roľa, Banička, Cadrov zárubok, Nová Bystrica, Od príslopka, Polianka, Skopová na Neslúchanom, Zadný Májov, Vyšné Uhliská - Briendové, Šarady, Brandysovia, Frančiakov zárubok, Granátovia

Miesto, okres Čadca:, 13 z 17

Kráľovská, Medzi Hohlovkami, Pod Vartiskom, Sporinský zárubok, Talapkov zárubok, Varínčak, Vyšná Pleškova, Zemanov zárubok, Marunovia, Škutky, Berešova, Budín, Ďuranovo, Prival, Ricierky, Chmúrovia, Hanzové jamky, Šaradia, Pokrývkova, Pakšov, Bystričné, Bardáčová, Hlávkov zárubok, Martinsko - Zemanov hon, Pod Brýzgalkami, Pavelkov zárubok, Škútovia, Gregušova Poľana, V Májovom grúni, Kurkula, Korčeková, Plešková Vyšná, Ponad Čipčík, Nová cesta, Frančiakov, Hlávkov zárubok, Rajnohová jamka, Riečnica, Chmelové, Nižná Pleškova, Kolenove Brýzgalky, Štrbova kúpnica, Rajnohova jamka, Jurkov, Dávidička, Čerchľa medzi Slezáckymi lúkami, Vlčová, Repisko, Ricierova, Pastvova, Surovcovia, Boďova Poľana, Marunova roľa, Novosadovci, Pri Hohlovkách, Predná grapa, Talapková hoľa, Rusnácka roľa pod starým dielom, Miškov a Oravcov, U Priščov, Oravcov zárubok, Zajacovia

Miesto, okres Čadca:, 14 z 17

Bisahová, Mláky, Sobolova, Ondráška, Strapáčova roľa, Vychylovská hoľa, Smrtovisko, Labošovci, Švajcovia, Kašubov zárubok, Jamy, Pod Suchá, Petreková, Riečne, Rusňákova, Žihľavy, Buková, Cholvarky za Cabajku, Na Neslúchanom, Do Bystričného, Barbačov, Jančulova roľa, Chmúrová, Od Pokrývkovej, Klieštovia, Oravcov zárubok, Úplaz, Pod Repiskom, Ďuriškovci, Martiniskov zárubok, Bystričné, Skaličné, Rusňákova, Nad Kýčerou, Ostrý vŕšok, Jelenčiakova Kýčerka, Buchova hora, Dávidíkova Kýčerka, Jantošov zárubok, Na Smrekovcoch, Ráztoky, Na chmeľovú, Kotlina, Za Valy, Ricierova hoľa, Pod grapy, Kolibiská, Javorníky, Frančiakov Hlávkov zárubok, Kýčerky, Horné Dielnice, Pod Poľanou, Dielnice, Májov grúň, U Strýčka, Ráztoky, U Bordža, Žiar, Vápenica, Potočiská

Miesto, okres Čadca:, 15 z 17

Furmanec, Jedloviná, Vŕšok, Čerchľa, Janečkov, Na grúnik, Kortisova roľa, Rožňov, Kopec, Za vrchami, Na grúni, Tŕstie, Štrbáky, Noviny, Pustky, Na grúň, Romanov zárubok, Kubanovia, Maslákov zárubok, Čertežanská Magura, Kvičalíková, Liptovka, Trliková, Maslákov zárubok, Janečkov zárubok, Rovná, Čertež, Pod Chatou, Drapov zárubok, Pod Šance, Špalkov zárubok, Solisko, Mravcová, U Slováka, Kubanov zárubok, Sucháňov zárubok, Hrošová, Ryboňov zárubok, Michalkov zárubok, Kravárčisko, Urbanov zárubok, Grapa, Dunajcov zárubok, Komanková, Mazúrová, Bacmaňákov zárubok, Kyčera, Nezgulova, U Chlebka, Mackovky, Mazurová, Jendrišákov zárubok, Školov zárubok, Mrožkovanov zárubok, Pečarkov zárubok, Gabanov zárubok, V Konci, Blahutová, Jurgačov zárubok, Mičovka

Miesto, okres Čadca:, 16 z 17

Baríková, Ferkov zárubok, Pazderov zárubok, Gajdošov zárubok, Zákopčanský zárubok, Chabroňová, Vošteňačka, Tukáreň, Kučakov zárubok, Vygrisov zárubok, Lusňakov zárubok, Kišikov zárubok, Pod Valy, Rovne, Šimrov, Gáborov zárubok, U Zemanov, U Kubušov, Dirgasov zárubok, Purková, Opialová, Višňakov zárubok, Dunajovcov zárubok, Poľany, Olešniansky klin, U Šustka, Uhrovo závodie, Horská, Tuščákova jama, Holesove, Kopáčkov zárubok, Mišova, Klokočov, U Srničkov, Mroščakov zárubok, U Ondrejkov, Skaličanský, Ďuritský, Bednárska, Kornica, Zadky, Chlebkov zárubok, Skotňa, U Repčíkov, U Gaboricky, Zadná lúka, U Stančov, Vyšný Koniec, Vranovský, Kopce, Razuľa, Rybáre, Podjavorová, Semeteš, Hliňanov vrch, Vranovský, Vojtkov vrch, Grúnik, Vaškovský, Medzi vŕškami

Miesto, okres Čadca:, 17 z 17

Cibulková, Kykula, Zajacove, Schodná voda, Kocúrova kyčerka, Hruškova skala, Mikovský grúň, Repková, Za vrchom, Hrubý buk, Vavrovia, U Zmiatka, Soviarová, Čamborkov zárubok, Barborovo závodie, Polianky, Porubiská, Pod Húšťou, U Fučkov, Pod grúňom, Štefúnov, Brestová, Mikovský háj, Zapeklová, Tabačský, Vaškovský, Drabov zárubok, Sobolský, Madajovské vrchy, Michalkov, Veľký Polom, Kafunský, Za vŕškom, Jaškovský, Purašova Dlhá, Kalužnický, Hliňanov vrch I.diel, Plešikova kyčerka, Samuhlovia, Mičkov zárubok

miesto inde

Nová Bystrica (346x), Vysoká nad Kysucou (157x), Klokočov (155x), Zákopčie (128x), Makov (128x), Turzovka (120x), Korňa (101x), Čadca (97x), Dlhá nad Kysucou (95x), Oščadnica (87x), Riečnica (80x), Staškov (71x), Harvelka (71x), Horelica (59x), Stará Bystrica (57x), Svrčinovec (56x), Olešná (51x), Turkov (40x), Čierne (38x), Zborov nad Bystricou (37x), Podvysoká (36x), Klubina (34x), Radôstka (28x), Krásno nad Kysucou (27x), Dunajov (21x), Burkov vrch (16x), Raková (14x), Skalité (14x)
miesto v Nová Bystrica
miesto v Vysoká nad Kysucou
miesto v Klokočov

Podobné, okres Čadca:

1870x turistika, 1342x miesto, 259x orientačný bod, 77x turistické informácie, 42x orientačná mapa, 33x strom, 30x chranený strom, 22x prístrešok, altánok, 20x poľovnícky posed, 13x atrakcia, 11x ohnisko, 9x miesto na piknik, 6x studňa, 4x komín, 2x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Čadca

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-cadca.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.